Hur man läser Harmonica Tablature

January 2

Att veta hur man läser munspel tabulatur, eller flik, är inte svårt. Harmonica tabulatur visar vilka hål nummer på munspel för att gå till och indikerar om du behöver andas ut (pil som pekar uppåt) eller andas (pil som pekar nedåt). När hålnummer är staplade, du spelar flera hål. Hål du blockerar med tungan visas som svarta rektanglar.

Kolla in den här fliken prov:

Hur man läser Harmonica Tablature

När du böjer en anteckning ner, har pilen ett snedstreck för varje halvton du sänker tonhöjden för noten. När du böjer en anteckning upp (när du overblow eller övertrassera), har pilen en cirkel genom den. Till exempel, kolla in denna flik prov:

Hur man läser Harmonica Tablature