Tillämpa organisationsbeteende Principer för att göra organisationer mer framgångsrika

August 10

Genom att göra ansträngningar för att tillämpa organisatoriska beteende principer på arbetsplatsen, kan organisationer hjälpa sig själva att bli mer framgångsrika. Organisationer bör vara uppmärksamma på följande:

  • Aktivt hantera förändringar snarare än att bara låta det hända.
  • Kommunicera väl med personer i din organisation.
  • Hantera hyra, utbildning och utvärderingsprocesser för att få ut det bästa av dina anställda.
  • Lägga så mycket vikt vid personalfrågor som du gör med andra organisationsfrågor. Ditt folk är viktiga för din verksamhet!
  • Behandla människor rättvist; känner sig orättvist behandlade förvärrar anställdas attityder till arbete, vilket kan orsaka massor av problem för din organisation.