Vad är Display Drivers?

April 13

En display drivrutin är ett datorprogram som ansvarar för att presentera video, samt visuella grafik och bilder, av en dator. Det är ett program som hjälper programmet drivs för att ansluta med monitorn eller bärbara skärmen för att visa alla visuella element. Detta alstrar den visuella effekten som begärs av användaren genom en process av elektriska operationer. Många olika företag, bland annat maskin- och programvaruföretag, tillverka dessa typer av program.

Bildskärmsdrivrutiner är unika för visuella enheter och mjukvara och kommer inte att fungera med annan hårdvara, såsom högtalare eller skrivare. En display föraren tar instruktioner som programvaran från användaren och kommunicerar dem till hårdvaran. Hårdvaran tar sedan lämplig åtgärd och förmedlar den till mjukvaran via bildskärmsdrivrutinen. Användaren ser det visuella resultatet av kommandot han eller hon begärt.

Den typ av bildskärmsdrivrutin som behövs beror på vilket operativsystem som är installerat på datorn. Maskinvara som har mer än ett operativsystem kommer att ha olika bildskärmsdrivrutiner för varje av dessa operativsystem. Garantera kompatibilitet mellan hårdvara och operativsystem är ofta en pågående process på grund av uppgraderingar och reparationer som tillverkarna av hårdvaran, drivrutiner och operativsystem. Om nya program display hårdvara eller mjukvara installeras, kan en ny bildskärmsdrivrutin måste installeras för endera eller båda av dem att fungera korrekt.

Om en användare är förvirrad om visnings drivrutin behövs för hans eller hennes programvara eller enhet, kan han eller hon söka kontrollprogrammen som kommer indikera rätt drivrutin som krävs av systemet. Dessutom kan ett program ha denna detektering inbyggd i den. När mjukvaran är uppgraderad, kommer det antingen varna användaren för eventuella kompatibilitetsproblem i uppgraderingen eller uppgraderingen kan inkludera en ny drivrutin.

En användare kan behöva olika bildskärmsdrivrutiner för en monitor, kamera och skanner för att säkerställa alla gränssnitt mellan hårdvara och mjukvara sker. De är också mycket viktigt med vissa typer av programvara, till exempel bildredigeringsprogram och spel. Eventuella medieprogram som är beroende av visuell display, som filmspelare eller ens filmskapare, kan behöva avancerade bildskärmsdrivrutiner, på grund av de många tusen kommandon till hårdvara som görs varje sekund.

Felaktigt installerade bildskärmsdrivrutiner kan orsaka ett program för att sluta, vilket kallas ett allvarligt fel. Detta händer eftersom översättningen mellan mjukvaran och hårdvaran inte kan hända. Avsaknaden av translation orsakar problem i mjukvaran, som inte kan reparera sig själv, stänga hela programmet.