Hur man skriver en Klass Statement

May 11

Du skriver PHP-klass uttalande att definiera egenskaper och metoder för klassen. Klassen är mallen (mönster) för objektet. Klassen-satsen har följande allmänna format:

klass classname
{

Lägg uttalanden som definierar egenskaperna
Lägg alla metoder
}

Du kan använda vilken giltig PHP identifierare för klassnamnet, förutom namnet stdClass. PHP använder namnet stdClass internt, så du kan inte använda det namnet.

Samtliga fastighets inställningar och metoddefinitioner är inneslutna i öppning och stängning klammerparenteser. Om du vill ha en klass för att vara en underklass som ärver egenskaper och metoder, använder ett uttalande som liknar följande:

klass Whiterose sträcker Rose
{
Lägg fastighets uttalanden
Lägg metoderna
}

Objektet skapas från denna klass har tillgång till alla de egenskaper och metoder för både Whiterose barnet klassen och Rose klassen. The Rose klassen dock doesnâ € t har tillgång till egenskaper eller metoder i barnklassen, Whiterose. Tänk dig, äger barnet allt moderföretaget, men föräldern äger ingenting av barnets. Vad en idé.