Den amerikanska konstitutionen: s tjugosjunde ändringen: Begränsning Congressional Pay Höjer

November 26

En rolig ändring äntligen! Den tjugosjunde ändringen är av intresse mindre för det som står än för det sätt som det ratificerades. Det föreslogs av kongressen 1789 men ratificerades endast 1992, mer än 200 år senare. Den tjugosjunde ändringen följande lydelse:

Ingen lag variera ersättning för tjänster av senatorer och representanter får verkan, tills en val av representant ska ha ingripit.

Detta verkar vara att säga att om medlemmar av kongressen rösta själva en löneförhöjning, kan de nya lönerna inte träda i kraft förrän efter en kongress val. Detta ser bra eftersom väljarna skulle ointresserad av senatorer och representanter som hade röstat sig mer pengar - så medlemmar av kongressen skulle vara mindre benägna att göra det, ifall väljarna visade sig dem under den mellanliggande val.

Dock har kongressen blivit av denna förnuftiga bestämmelse genom att rösta själva årliga kostnadslevnads justeringar eller cola. Den amerikanska appellationsdomstolen för District of Columbia härskade under 2001 att cola är inte motbjudande till tjugosjunde ändringen. Den amerikanska Högsta domstolen har ännu inte uttala sig i denna fråga. Titta på detta utrymme.