Hur väljer jag det bästa Datateknik böcker?

December 5

De bästa datortekniska böcker för dig beror vanligtvis på dina behov från sådana böcker och din befintliga förståelse och erfarenhet av datateknik. Om du letar efter böcker för en klass du tar, till exempel, så ska du normalt försöka hitta vad boken krävs av instruktören. För att hitta böcker som du vill för personligt bruk utanför ett klassrum, men bör du leta efter recensioner av olika böcker för att se vad andra har funnit användbara. Du kan också leta efter datortekniska böcker som är skrivna som en serie, så att du kan välja den bok som innehåller material som är lämpligast för dig.

Computer engineering böcker är ofta läroböcker och skrivs vanligen för att hjälpa någon att få ny förståelse för olika aspekter av datateknik. Om du letar efter sådana böcker för en klass du tar i datateknik eller datavetenskap, så ska du leta efter vad boken krävs för klassen. De flesta instruktörer använda sig av särskilda datortekniska böcker som referens i klassen och för arbete som skall utföras utanför klassrummet, vilket gör sådana böcker ett krav för att säkerställa att du har möjlighet att ordentligt följa det material som presenteras i klassen.

Om du inte är i en klass och helt enkelt vill datortekniska böcker för din egen referens, så ska du leta efter de böcker som är bäst för dina behov. Många webbplatser ger både professionella och läsare recensioner av olika böcker, så att du kan ha en känsla av vad som finns i böckerna och hur hjälp andra har hittat dem. Det finns också många webbplatser som fungerar som resurser för olika aspekter av datateknik, och du bör titta på några böcker dessa platser kan rekommendera. Om du märker att många platser och experter rekommenderar samma dator ingenjörs böcker, då dessa böcker är vanligtvis ett bra ställe att börja din egen forskning.

Du bör också leta efter datortekniska böcker som kan förse dig med ytterligare resurser. Många böcker om olika aspekter av datateknik kommer med ytterligare innehåll på en mediaskiva eller hemsida, och sådana material kan vara ganska fördelaktigt. Du kan också leta efter en serie böcker som täcker olika aspekter av datateknik eller expandera på varandra. Detta kan tillåta dig att välja datortekniska böcker för nybörjare om du precis har börjat att lära sig om teknik, eller nivå böcker högre som kan expandera på vad du vet eller ge dig större resurser för ditt eget arbete.

  • Vissa dataingenjörer måste känna hårdvara frågor samt mjukvaruproblem.
  • Computer engineering böcker ska skrivas av personer som har hand om såväl som teoretisk erfarenhet.