Lugnande Poäng för Nervous lager Investerare

September 15

Med världen ser så galet och flyktiga ibland, är det viktigt att notera att en försiktig investera handlar inte bara om vad du investerar i, men också hur du investerar. Om du vill bygga långsiktiga välstånd genom lager investera och ändå kunna sova på natten, sedan överväga dessa punkter:

  • Investera i aktier i lönsamma företag som säljer varor och tjänster som ett växande antal människor vill ha. Dina aktier kommer sicksack uppåt.
  • Så länge du investera i aktier och börshandlade fonder (ETF) med mänskligt "behov" (snarare än "vill") i åtanke, din långsiktiga investeringar framgång kommer att vara mer säker.
  • Om du håller dina pengar diversifierad brett över lager, börshandlade fonder, fonder, och hårda tillgångar (t.ex. fastigheter och ädelmetaller) och hålla tillräcklig kontanter i banken, kommer du att bli mycket säkrare i längden.
  • Hålla sig informerad varje dag om din portfölj, de finansiella marknaderna, och den allmänna ekonomin kommer att hålla dig från rädsla och ångest som kommer från det okända och de överraskningar som är oundvikliga.
  • Att vara medveten om att investera verktyg och använder dem regelbundet (t.ex. stop-loss order och säljoptioner) ger dig mer kontroll mot nedsidan, och mer sinnesfrid.
  • Håll en god kontroll över din skuld och ekonomi. I sin tur, kommer denna praxis lätta på trycket att investera aggressivt med ett kortsiktigt fokus och hjälpa dig att fokusera mer på längre sikt i stället.