Automatisk Omräkning Inte Happening

July 12

Om du använder Excel 97, kan du ha ett problem med omräkning dina kalkylblad och inte ens vet det! Tydligen både Excel 97 och Excel 97 SR1 har problem - på vissa villkor - gör kompletta omräkningar av kalkylbladet. Medan problemet dyker bara upp i vissa situationer, det var utbredd nog att Microsoft utfärdat en patch för problemet.

Du kan hitta mer information om det här problemet, samt information om hur du hämtar rätt lapp, i Knowledge Base-artikeln Q174868. Detta kan hittas på denna adress:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;174868

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (2082) gäller för Microsoft Excel 97.