Vad är en människorätts Attorney?

December 14

En advokat mänskliga rättigheterna är en som specialiserat sig på lagar som rör en persona € s rättigheter och friheter som krävs för att liv och frihet. Dessa lagar arbetar ofta för att upprätthålla en persona € s värdighet och värde. Ofta kallas internationell människorättslagstiftning, dessa lagar spänner regionala och inhemska områden också. De exakta lagar och deras tolkningar kan variera från plats till plats, vilket kräver människorättsadvokater. Oavsett var en person befinner sig, kommer en människorättsadvokat arbeta för att skydda sina rättigheter och ingå rättstvister mänskliga rättigheter om det behövs.

Generellt lagar om mänskliga rättigheter är lagar som behandlar en människa beingâ € s mest grundläggande rättigheter och friheter som de är relaterade till den Humana € s liv och frihet. Dessa lagar spänner inhemska, regionala och internationella nivåer, och kan variera något eller ens drastiskt beroende på plats. Generellt, lagar som handlar om rätten att bedriva religionsfriheten och politisk verksamhet, rätt att få en rättvis rättegång och rätten att undvika tortyr anses alla lagar om mänskliga rättigheter. Även lagar som anses människorätts är lagar om frihet när det gäller sysselsättning, jämställdhet, yttrandefrihet och utbildning. En människorättsadvokat är utbildad om och erfarenhet av att hantera en viss areaâ € s människorättslagar.

En människorättsadvokat kommer att representera en mängd olika klienter i en mängd olika situationer. Detta gäller särskilt med tanke på de olika grenarna av människorättslagstiftning och lagarna och tolkningar av olika områden. Alltför, har ett antal fördrag inrättats för att täcka diverse internationella miljöer. Till exempel kan en människorättsadvokat representera en man som har blivit utsatt för rasdiskriminering en dag och en kvinna som har utsatts för tortyr nästa dag. Dessa jurister kan också engagera sig i ärenden om barns rättigheter, kvinnor och personer med funktionshinder, samt fall som rör folkmord.

Många advokater koncentrera sig på lagar om mänskliga rättigheter. En person i behov av en advokat för mänskliga rättigheter kan söka advokatbyråer samt organisationer som fokuserar på att skydda de mänskliga rättigheterna. Beroende på var den person eller personer finns, kan det vara bäst att värva flera människorättsadvokater. Till exempel, för tvister om mänskliga rättigheter som omfattar ett amerikanskt företag beläget i ett annat land, skulle det vara meningsfullt att söka hjälp från människorättsadvokater från båda länderna. Åtminstone bör de advokater känna till internationell humanitär rätt som det avser varje land.

  • En människorättsadvokat kan arbeta för att skydda rättigheterna för funktionshindrade.
  • Oavsett var en person befinner sig, kommer en människorättsadvokat arbeta för att skydda sina rättigheter och ingå rättstvister mänskliga rättigheter om det behövs.