Diagram Tangent Funktioner med variabla multiplikatorer

January 16

I trigonometri, multiplicera vinkeln variabeln i en tangentfunktion har samma effekt som det gör med sinus och cosinus funktioner - den påverkar den period av funktionen. Om den multipeln är två, såsom i y = tan 2 x, sedan tangensfunktion gör dubbelt så många cykler i den vanliga mängden utrymme. Med andra ord är den period p / 2, vilket är tangenten vanliga perioden, s, delat med två.

Diagram Tangent Funktioner med variabla multiplikatorer

Kurvan över tangensfunktion och två multiplar av vinkeln variabeln.

Den föregående figuren visar några grafer för att illustrera effekten av att multiplicera vinkeln variabeln av ett nummer större än 1 och sedan av ett nummer mellan 0 och 1.

Grafen för y = tan 3 x visar inte alla asymptoter, men att grafen har tre gånger så många tangentkurvor som vanligt. Grafen över

Diagram Tangent Funktioner med variabla multiplikatorer

endast hälften så många cykler - eller det tar dubbelt så lång tid för att fullborda en cykel.