Bestämma om slutet av en textfil har nåtts

December 19

I andra frågor av WordTips lär dig hur du kommer åt textfiler inifrån ett makro. Annat kommando i samband med sekventiella textfiler är EOF-funktionen. Om den används på en öppen fil, EOF returnerar ett Sant eller falskt tillstånd, vilket indikerar om den interna filpekaren ligger vid slutet av filen. Denna funktion används oftast vid inmatning av information från en textfil, som visas här:

Öppna "MyFile.Dat" för Input som # 1
J = 0
Medan Not EOF (1)
J = J + 1
Linjeingångs sMyString (J)
Wend

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1397) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Bestämma om slutet av en textfil har nåtts.