Datorprogrammering Gren Uttalanden

December 28

De flesta programmeringsspråk kan fatta beslut baserat på de uppgifter du ger. I stället för att utföra samma uppgifter lika många gånger, förgrenings uttalanden skapar ett program som läser dina data och automatiskt utför de uppgifter som du behöver, hoppa de uppgifter som du inte behöver. Här är några förgrenings kommandon som du behöver veta:

If (villkor) Då kommandot

If (villkor) Då
Kommandon
Avsluta om

If (villkor) Då
Kommandon
Else
Kommandon
Avsluta om

If (villkor) Då
Kommandon
Elseif (condition2) sedan
Kommandon
Avsluta om

Select Case variabel
Case value1
Kommandon
Case value2
Kommandon
Else
Kommandon
Avsluta väljer

omkopplare (variabel) {
fall value1:
Kommandon;
bryta;
fall value2:
Kommandon;
bryta;
default:
kommandon;
}