Vad är saxofon Improvisation?

January 30

Saxofon improvisation är en specifik typ av teknik och musikaliska genomföra denna mässing träblås. Saxofonen är ett vanligt horn i många genrer av musik, inklusive storband, jazz, blues, salsa, liksom andra typer av världsmusik. Musiker som inte läser från noter, men i stället göra upp sina egna riff, blomstrar, och musikaliska progressioner, sägs vara öva saxofon improvisation. Denna typ av saxofon arbete är användbar i många levande föreställningar, såväl som i olika studio presentationer av sånger som inkluderar saxofon element.

En fråga med improvisation, och saxofon improvisation i synnerhet, är att andra musiker i ett band måste "ge plats" för denna musikaliska händelse. Detta kräver att avsätta särskilda barer av en låt för saxofon eller annan horn improvisation. Musiker måste ofta förstå när saxofon improv startar, och när det kommer att sluta.

Saxofon spelare möter andra utmaningar med att improvisera på detta horn. En av dem är den korrekta användningen av fraser, eller stimulerings musiken i syfte att göra det komplettera det övergripande sång eller musikstycke. En annan är att uppnå en kompletterande ton, och se till att hornet inte överrösta andra instrument, och att dess ljud genljuder väl inom den allmänna sammansättningen.

När en saxofonist börjar saxofon improvisation, har den personen en massa val och möjligheter att besluta hur man utvecklas en musikalisk melodi. Skickliga musiker kan bygga utarbeta saxofonsolon eller improvisationer som är extremt imponerande att många lyssnings publik. Även utbudet av alternativ för sax improvisation är stor, måste saxofonist se till att lösa improvisations solo i slutet, så att den passar in i den övergripande tonart. Resolutionen måste också passa in i timing, och "hålla tiden" med resten av bandet.

Eftersom så mycket av saxofon improvisation är intuitivt, de som undervisar denna musikaliska färdighet ofta förlitar sig på komplexa idéer som blandar inslag av musikteori med inslag av logik, skicklighet och rytmisk samordning. Till exempel kan en lärare använder idéer som "kaos" och "syntes" att bygga improvisationsförmåga hos eleverna. På samma sätt kan maste improvisation på detta horn kräver förståelse för avancerade tidsbegrepp, liksom en hel del teknisk, fysisk disciplin med borrning, antecknings skalor och liknande aktiviteter på hornet.

  • Jazz jam sessions kan funktionen improviserad saxofon musik.
  • Saxophone improvisation är ett vanligt inslag i jazzmusik.