Vad är Hip-Hop Violin?

August 27

Hip-hop fiol är en form av hip-hop som sysselsätter fiolen som instrument. Denna unika musikstil kombinerar gamla och nya former av musik i en intressant kontrast. Denna relativt ny typ av musiktalar många människor som är intresserade av både hip-hop stilar och musikteori för stråkinstrument.

Många former av hip-hop fiol lita på något som används flitigt i de flesta former av hip-hop, som kallas en aktivitets provtagning. Rap och hip-hop artister prov vanligtvis andra verk, med små bitar av ljud från befintligt inspelat material och införliva den i sina egna inspelade "spår" eller låtar. Provtagning har varit en populär teknik inom rap och hip-hop, eftersom dessa genrer först började i slutet av 20-talet.

När hiphop fiol innehåller prover av fioler, dessa generellt loopas och spelas om och om igen. Vanligtvis är de spelade på toppen av extremt rytmiska Backbeats eller andra slagspår, i strikt rytmisk synkronicitet. Detta möjliggör den unika kontrasten av stråkljud och hip-hop slagverk blanda väl.

I andra former av hip-hop fiol, är violin inte ingick i urvalet, men spelade live över spåret. I dessa fall tenderar violin spåret vara mindre repetitiva. Det kan finnas en hel poäng skriven för violin, där hiphop slagverk och andra element läggs separat. Noter kan vara en del av sammansättningen för dessa typer av projekt.

Ofta är hip-hop fiol sker genom samverkan. Artister kända för hip-hop slagverk och spår är generellt duktiga i slag och tillhörande musik. Violinister kan också ta med sina egna speciella färdigheter till ett projekt. I färdiga exempel på hip-hop stilar med fiol, det är inte ovanligt att se de två olika musiker, violinisten och beat Maker, faktureras separat på albumet eller låtkrediter.

Nya artister utvecklar hip-hop stilar med fiol för en mer mainstream publik. Denna typ av komplex musik är på väg in i den större musikbranschen, med mer medvetenhet om hur rap och hip-hop break ur strikt definierade stilar, och tilltala en bredare publik. Hip-hop violin är ett exempel på hur dessa genrer av musik kan bli mer melodisk, och tvär genrer för att nå ut till fler olika lyssnare.

  • Vissa hip-hop musik innehåller violin musik framförs live under Song inspelning.
  • Hip-hop fiol sysselsätter fiolen som instrument.