Vanliga Astma Triggers

April 7

Ett astmaanfall kan föras på av valfritt antal triggers. Astma triggers kan vara allt från vissa djur ilska för väderomslag. Oavsett dina astma triggers är, vara medveten om att alla objekt i följande lista kan utlösa en reaktion hos vissa personer:

  • Djur ilska - särskilt från katter och hundar
  • Luftföroreningar och väderomslag
  • Dammkvalster
  • Arbetsterapeuter irriterande och allergener
  • Mögelsporer och pollen från vissa gräs, ogräs och träd
  • Andra åkommor, däribland rinit, sinuit, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), och virusinfektioner
  • Motion
  • Hushållsprodukter
  • Tobaksrök
  • Aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)