Vad är termisk analys?

October 10

Den gren av materialvetenskap som kallas termisk analys är studiet av förändringen av temperaturen inom de egenskaper hos material. Ett antal olika egenskaper studeras med denna metod inklusive massa, dimension, volym, stelhet, dämpning, värmeöverföring och temperatur. Andra begrepp kan användas i metoden också, att bestämma hur temperaturen rör ljus och ljud. Det huvudsakliga syftet med hela disciplinen är att hitta hur temperatureffekter andra aspekter av fysik.

När utför experiment med termisk analys, forskare styr normalt temperaturen i ett standardiserat format. Detta åstadkommes genom att antingen hålla, ökar, eller minskning av temperaturen med en konstant hastighet eller arbetar med en mängd olika förutbestämda olika temperaturer. Justeringar kan göras för olika forskningsmetoder som använder oscillerande temperaturer.

Miljö är också en stor nyckel i rätt genomföra termisk analys. Atmosfären kring och genomsyrar elementet forskas kan få drastiska effekter på de tekniska resultaten. Några av de vanligaste miljöer där för att studera termodynamik ingår allmän luft eller en inert gas, såsom kväve eller helium. Detta gör att minst påverkan på resultaten av värmeöverföring och andra element inom studien.

Den termiska analysen av polymerer är en av de största forskningsområdena inom området. Detta kommer i form av både råvaror samt vardagliga förpackningar och hushållsprodukter. Råvaror kan studeras med tillägg av olika element såsom färgämnen och stabilisatorer för att avgöra vad som kan vara den bästa användningen för materialet. Förpackningar och produkter är testade för att identifiera motståndet mot miljön och möjliga händelser som inträffar dagligen.

Inom det område av metaller, finns olika produktionstekniker studeras för att bestämma det bästa sättet att använda och skapa material såsom gjutjärn, aluminiumlegeringar, kopparlegeringar och stål. För att genomföra denna forskning, måste ett prov av flytande metall erhållas. Det övervakas sedan genom dess kylprocess i en behållare som identifierar de olika aspekterna av termisk analys. Detta möjliggör mer effektiv materialhantering och kan hjälpa till att avgöra vilka processer är bäst för en viss metall.

Termisk analys är avgörande för ett korrekt produktion, transport, lagring, säkerhet och beredning av livsmedel i hela branschen. De olika tekniker som används av forskare är avdunstning, pastörisering, frysning och matlagning. Studier måste utföras på all mat lager för att fastställa det bästa sättet att bevara mat från åkern till bordet. Till exempel behöver en fryst låda middag att hållas vid en viss temperatur tills den är klar att konsumeras. Det måste också kokas under en viss tidsperiod för att se till att alla bakteriella element är borta.

  • Den gren av materialvetenskap som kallas termisk analys är studiet av förändringen av temperaturen inom de egenskaper hos material.