Vad är förhållandet mellan organisationskultur och innovation?

February 5

Organisationskultur och innovation avser det sätt på vilket en organisation kan utnyttja innovation och kreativitet för att göra sig mer relevant och i samklang med kundernas behov och den ständigt föränderliga marknaden. Köra en framgångsrik organisation handlar inte bara om den interna strukturen i organisationen; det också med nödvändighet innebär den yttre miljön inom vilken organisationen måste fungera. I detta syfte måste organisationen leta efter sätt på vilket den kan effektivt leverera sina tjänster till konsumenterna, vilket är där uppfinnings kommer in.

En organisation som vägrar att växa eller reagera på förändringar i kultur och vanor den miljö där den arbetar kommer snart att fasas ut med mer uppfinningsrika och kulturellt progressiva organisationer. Till exempel, med tillkomsten av Internet, insåg skivbolag att de måste utnyttja den kultur där de flesta människor nu såg till Internet som en källa till att skaffa ny musik i stället för att handla i musikaffärer. De flesta skivbolag försökte bekämpa de innovativa entreprenörer som såg detta behov som skapas av kulturen och knackade i den. Dessa organisationer insåg snart att de var en hopplös kamp för att de inte kunde ändra kulturen.

För sådana företag att överleva, var de tvungna att anpassa sig till den förändrade kulturen genom att komma med innovativa sätt på sig att marknadsföra sina produkter. Detta ledde till officiella online-skivaffärer där folk kunde ladda ner musik av sina favoritartister. Innovationen är sådan att fansen kan antingen köpa en favoritlåt eller hela skivan. Även detta är en innovation från en period då människor var tvungna att köpa hela skivan bara för att lyssna på en favoritlåt.

Sådan organisationskultur och innovation är nödvändigt om organisationer ska lyckas på en konkurrensutsatt marknad. Framgången för organisationskultur och innovation i en organisation är ofta beroende av god förvaltning. Bra ledare är viktiga i jakten på organisatorisk kreativitet och innovation. En bra ledare är öppen, dynamisk, visionär, karismatisk och intelligent. Denna ledare använder hans eller hennes talanger för att inspirera och stimulera medarbetarna i en organisation för att komma med uppfinningsrika idéer i linje med organisationens mål.

Organisationskultur och innovation innebär ibland skjuta hinder i ett försök att förutse marknadens behov i linje med en förväntad förändring i kulturen. Detta innebär att aktivt söka efter nya möjligheter på marknaden och experimentera med nya koncept. Det kan även innebära att ett visst mått av kalkylerade risker för att träda fram som gångare på den konkurrensutsatta marknaden.

  • Förväntningarna på de anställdas beteende är en aspekt av företagskultur som antingen främjar eller hindrar kreativiteten.