Hur man överväga Immateriella attribut i ditt företags anställningsbeslut

March 26

Den riktigt tuff del av alla företag att anställa processutvärdering är fästa numeriska betyg till de immateriella, de attribut som är svåra att mäta. Här är några förslag på hur man berättar om kandidaten mäter upp i några av immateriella aspets.

Flit och motivation

Definition: Kandidater "arbetsmoral - hur hårt de är villiga att arbeta och hur viktigt de tycker att det är att utföra efter bästa förmåga.

När viktiga: Alltid.

Hur man mäter: Verifierbara prestationer i sina sista jobb. Utvärdering av tidigare arbetsgivare och medarbetare. Historia av framgångsrika jobb som går tillbaka till college eller ännu tidigare.

Intelligens och problemlösningsförmåga

Definition: Mental vakenhet, tankeförmåga, förmåga att bearbeta abstrakt information.

När viktiga: Alla jobb som kräver förmågan att fatta beslut (och inte bara följa instruktionerna).

Hur man mäter: Bevis på god beslutsförmåga i tidigare arbeten. Också genom tester. (Se dock att testerna är inte på något sätt är diskriminerande.)

Temperament och förmåga att klara jobbkrav

Definition: Allmän uppträdande - oavsett om kandidaten är lugn eller is i magen.

När viktigt: I alla jobb där stressnivån är hög eller i alla arbetsmiljöer där människor måste samverka och lita på varandra.

Hur man mäter: Det bästa sättet att mäta dessa kriterier är att fråga under intervjun om arbetsplatsen tryck i kandidaternas tidigare jobb och hur de känner att de utförs.

Kreativitet och uppfinningsrikedom

Definition: Förmågan att tänka utanför boxen - att komma med innovativa lösningar på problem.

När viktigt: I arbeten som kräver fantasi eller förmåga att lösa problem som inte är beroende av fasta rutiner.

Hur man mäter: Exempel på tidigare arbete (grafisk design, skriva prov, och så vidare). Specifika exempel på situationer där kandidaten har utarbetat en innovativ lösning på ett problem. Tidigare prestationer eller utmärkelser.

Förmåga till lagarbete

Definition: Förmågan att samarbeta med andra och dela ansvaret för att uppnå samma mål.

När viktigt: Varje uppgift med ett starkt behov av anställda att arbeta nära och samarbeta.

Hur man mäter: Tidigare arbetslivserfarenhet. (Gjorde kandidater arbeta på egen hand eller med grupper?) Team framgångar nämns under intervjun. Bevis på förmåga att arbeta inom projektgruppen regler, protokoll och arbetsrutiner. Stöd för medarbetare. Viljan att be om (och erbjudande) hjälp.