Vad är ett naturligt tal?

April 18

Ett naturligt tal, som också kan kallas en räkningsnummer, representeras av siffrorna från 1, 2, 3 genom till oändlighet. Antalet 0 ingår om naturliga tal definieras som icke-negativa heltal, men inte om de definieras som enbart positiva heltal. I matematik, måste det finnas ett oändligt antal naturliga antal siffror, eftersom varje naturligt tal definieras delvis av att ha ett nummer som följer det. Dessa siffror är också hela tal, inte bråk eller decimaler, och kan användas för räkning eller beställning.

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett naturligt tal och ett heltal är att naturliga tal, med undantag för noll, är endast positiva. Det finns inget nummer under noll, och ett naturligt tal kan inte följas av noll, såsom är fallet med -1,0. I huvudsak detta definierar naturliga tal som något noll eller ovanför det är helt och inte bråk. Noll anses allmänt vara den enda naturligt tal som inte är positivt.

Begreppet noll utvecklats långt efter civilisationer började använda räkna siffror. Tidigaste uppgifterna om att räkna siffror 1-10 datum till över 4000 år sedan, när användningen av specifika skriven kod att betyda plats användes av babylonierna. Egyptierna skrev hieroglyfer för varje siffra, men det var inte förrän omkring 1000 f.Kr. att begreppet noll skapades av maya och Olmec civilisationer.

Även om Olmecen och Maya grupper visar de första register över användningen av noll, begreppet noll utvecklades också i Indien, i det 7th århundradet BCE. Det var den indiska användning, snarare än mesoamerikanska användning som antogs av civilisationer som grekerna.

Det finns många sätt som naturliga tal kan användas i matematiska applikationer. De kan begränsa problemen genom att föreslå att svaret måste vara ett naturligt tal. De är också studeras i bestämd tillämpning i mängdlära, matematik som utvärderar uppsättningar av saker. Talteori kan utvärdera naturliga tal som en del av en uppsättning heltal eller oberoende för att se om de beter sig på ett visst sätt eller uppvisar vissa egenskaper.

Kanske en av de bredaste användningsområdena för naturliga tal kommer till oss mycket "naturligt". När vi är unga vi lära oss att räkna från 0 och framåt. Även små barn kan lätt börja lära sig skillnaden mellan en och två, eller förklara hur gamla de är. Denna studie fortsätter som barnen börjar skolan och lära sig att manipulera naturliga tal, hur man multiplicera, dividera, addera och subtrahera dem. Först efter begreppet naturliga tal är lärt är begreppet heltal infördes, och möjligheten att negativa tal, vilket kan förbrylla några ungar i början, brukar lärt sig i fjärde eller femte klass tidigast.

  • Bråk kan inte vara naturliga tal.
  • Naturliga tal.