Vad är kliniska prövningar?

April 18

Nya medicinska behandlingar och läkemedel ständigt in på marknaden, och de flesta är utvecklade med kliniska prövningar. Dessa är vetenskapliga studier med frivilliga personer, oftast för att testa en produkt eller behandling. De kan hjälpa till att avgöra om en viss behandling är säkra och effektiva för behandling av ett specifikt tillstånd. Kliniska prövningar är viktiga verktyg i att hitta nya, effektiva medicinska behandlingar.

Kliniska prövningar är ryggraden i många nya terapier, särskilt cancerbehandlingar, och de flesta bedrivs vid universitet eller forskningssjukhus. De flesta har specifika inkludering / uteslutningskriterier som varierar från rättegången till rättegång. Till exempel kan man på en överviktdrog ange deltagare som inte har haft viktminskning kirurgi eller de som inte har tagit recept viktminskning medicinering i en viss tidsperiod. Detta säkerställer att okända eller ovanliga omständigheter är mindre sannolikt att påverka rättegången utfall.

Vissa försök använda en kontrollgrupp som fick placebo medicinering eller standardbehandling för en sjukdom, och resultaten jämförs mot dem som tar emot den experimentella behandlingen. Andra använder en dubbel-blind process, där varken forskarna eller patienterna vet vilken grupp mottar behandling eller placebo.

En patient volontär kan uppleva obehagliga biverkningar och kan behöva besöka en läkare ofta för utvärdering. Dessa faktorer kan vara en nackdel, men många frivilliga är beredda att riskera dessa biverkningar för chansen till ett botemedel. Deltagarna får lämna rättegången helst, även om de kan bli ombedd varför de hoppar av studien.

Kliniska prövningar genomförs vanligtvis i tre faser innan drogen testade emot regeringens godkännande. Fas I är den första och minsta studien, med hjälp av grupper numrering mellan 20 och 80 patienter för att testa effektiviteten och optimal dos av ett läkemedel och att identifiera eventuella biverkningar. Fas II använder grupper på mellan 100 och 300 personer för att ytterligare testa säkerheten av läkemedlet och att göra fler anteckningar på dess effektivitet. Fas III jämför den experimentella behandlingen till standardbehandling och utvärderar den vidare av säkerhetsskäl och doseringsintervall. När ett läkemedel erhåller godkännande, går det igenom en fas IV rättegång som avgör dess risker och fördelar.

  • Kliniska prövningar är ofta övervakas genom laboratorieanalys och andra tester.
  • Vissa försök använda en kontrollgrupp som fick placebo medicinering eller standardbehandling för en sjukdom.
  • Kliniska prövningar är ryggraden i många nya terapier, särskilt cancerbehandlingar, och de flesta bedrivs vid universitet eller forskningssjukhus.
  • Kliniska prövningar kan vara avgörande för att testa nya läkemedel.