Distribuera kolumner jämnt

September 16

När det är dags att formatera en tabell, kanske du upptäcker att din totala tabellbredden är inställd på det sätt du vill ha det, men kolumnerna i tabellen är inte "bara rätt." Till exempel kan man vill att kolumnerna för att ha samma bredd som varandra utan att störa den totala bredden av bordet. Hur du gör detta beror på vilken version av Word du använder:

  • Om du använder Word 97, markerar du tabellen och välj sedan Tabell | Fördela kolumner jämnt.
  • Om du använder Word 2000, Word 2002 eller Word 2003, markerar du tabellen och välj sedan Tabell | Autopassa | Fördela kolumner jämnt.

Ord pliktskyldigast justerar enskilda kolumnbredder utan att påverka den totala bredden på ditt bord.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1752) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Distribuera kolumner jämnt.