Hur man skriver ut dokument i Windows Vista

November 19

Innan du skriver ut ett dokument i Windows Vista kan du välja vilka sidor som ska skrivas ut, hur många kopior som ska skrivas ut, om att sammanställa, och du kan välja att skriva ut bara de objekt som du har valt i filen. Detta låter som en hel del beslut att fatta, men Windows Vista gör det enkelt.

 1. Välj Arkiv → Skriv ut.

  När du öppnar filen i det program den skapades i (till exempel, du öppnar din PowerPoint-presentation i PowerPoint), använd denna väg för att öppna dialogrutan Skriv ut.
 2. Välj vad du vill skriva ut.

  Hur man skriver ut dokument i Windows Vista

  Alternativen i dialogrutan Skriv ut kan variera, men generellt innehålla följande: Välj Alla för att skriva ut alla sidor i dokumentet; välj Aktuell sida för att skriva ut vad sidan markören är aktiv i just nu; använder Pages området för att ange ett sidintervall, till exempel 3-11 för att skriva ut sidor 3 till 11, eller 3, 7, 9-11 skriva ut sidorna 3, 7 och 9 till 11; väljer Val för att skriva ut någon text eller objekt som du har valt i filen när du väljer kommandot Skriv ut; Använd Antal kopior fältet för att klicka på uppåt- eller nedåtpilen för att ange antalet kopior för att göra; Markera kryssrutan Sortera, om du vill ha flera kopior sorterade.

  När du använder alternativet Pages, se till att använda ett bindestreck (-) utan mellanslag för att beteckna ett sidintervall (t.ex., 5-10), och använder ett kommatecken (,) följt av ett mellanslag för att beteckna nonconsecutive sidor som ska skrivas ut (såsom, 5, 12, 14).

  Olika applikationer kan erbjuda olika alternativ i dialogrutan Skriv ut. Till exempel erbjuder PowerPoint flera alternativ för vad som ska skrivas ut, inklusive bilder, åhörarkopior eller presentationen disposition, och Outlook kan du skriva ut e-post i tabellen eller i memo stil.

 3. Klicka på OK.

  När du har gjort markeringar, klicka på OK skriver ut dokument enligt de val du gjort.