Vad är Stack Ventilation?

July 30

Stack ventilation är en naturlig ventilation metod som bygger på en spontan cirkulation av luft som orsakas av den termiska stacken effekten. Denna naturligt förekommande fenomen orsakar varm luft stiger i ett slutet utrymme och söka en avfart. När varm luft lämnar utrymme skapas ett undertryck som drar in kallare luft från utsidan atmosfären att ersätta den. Denna cykel kommer kontinuerligt införa svalare luft in i utrymmet, därigenom effektivt reglera temperaturen och säkerställa en konstant tillförsel av frisk luft. Detta system för värme och luftväxling är mest effektiv i byggnader med dedikerade stackventilationssystem och där stora skillnader i yttre och inre temperatur uppmuntrar stacken effekten.

Den naturfenomen av varm luft stiger över svalare luft är ganska väl känd och utgör grunden för alla stack ventilationssystem. När luften värms, molekylerna rör sig längre isär, vilket gör luften mindre tät och mer flytande. Kroppen eller luftpelare i något slutet utrymme kommer alltid att vara varmare upptill av utrymmet på grund av denna effekt. Stack ventilationssystem använder denna naturligt förekommande rörelse för att driva ut varm luft och rita frisk, svalare luft i ett utrymme. Dessa system är särskilt effektiva eftersom de kräver mycket få, om ens några, mekaniska komponenter för att fungera korrekt.

Dedikerade stackluftväxlingssystem kommer vanligtvis har en rad heta luftventiler i taknivå och kalla luftintag längs de nedre delarna av ytterväggar. De varma luftmunstycken bör helst placeras så högt som möjligt; stapeln effekten blir mer uttalad när avståndet mellan inlopp och utlopp pekar ökar. Större, flerbostadshus har vanligtvis en central varmluftsledningen som leder till taket av strukturen med heta luftventiler i taknivå på varje våning. Den svala luftintagen är då oftast matas med luft som sugs upp ett separat sval luftkanal av fans. Denna kanal kommer att ha en uppsättning av luftintagen på marknivå.

När luften i det inre utrymmet börjar att värma upp, kommer det naturligtvis att stiga till de övre regionerna av utrymme och utgång från de varma luftventiler. När detta sker, lågtrycksvakuum kvar i dess spår suger nytt, kallare luft in i området genom kalla luftventilerna. Denna cykel sätter upp ett konstant tvärflödesventilation mönster som håller området levereras med frisk luft. Eftersom denna cykel bygger på en skillnad i temperatur mellan utsidan och insidan luft kolumner, stack ventilationssystem är särskilt effektiva under vinterperioderna.

Stack ventilation har ett antal fördelar och nackdelar som måste beaktas när man väljer ett ventilationssystem. De främsta fördelarna med stackventilationssystem inkluderar flexibiliteten i ventilationsplacering, icke-beroende av vindmönster, stabilt luftflöde och hållbarhet. Nackdelarna med denna typ av system är flödeskraft lägre luft jämfört med vind ventilation, beroendet av temperaturskillnader, och konstruktionsbegränsningar avseende takhöjder. Nackdelar trots, dessa system är i allmänhet effektiva, låg kostnad, och miljövänlig luftutbytesalternativ.