Vad är en manuell Actuator?

October 16

En manuell ställdon är någon spak, hjul eller knapp som används för att styra något av mänsklig handling snarare än en strömkälla. Dessa kan vara så enkelt som en on-off switch eller så komplexa som stora kontrollhjul för att öppna dammluckorna. Nyckeln till alla manuella manöverdon är att en person som manövrerar anordningen, snarare än en dator eller strömkällan av något slag.

Enkla manuella manöverdon är vanliga och bekanta för många människor i deras hem. Elektriska växlar är en manuell ställdon för att slå på lampor och andra elektriska apparater. Toaletter kan spolas genom att trycka en flush arm eller i vissa designar en knapp på toppen av tanken, som sedan tillåter vatten att flöda. Electric, kan gas eller mikrovågsugnar har elektroniska system för att driva dem, men användaren väljer matlagning och timerinställningar, vilket gör kontrollerna manuella manöverdon.

I hundratals år och in i 21-talet, har många människor kommit att bero på en manuell ställdon för att komma in eller lämna sina hem. Dörrhandtag eller handtag är enkla ställdon som flyttar en låsmekanism som behövs. På senare 20-talet, en del företag bytt till automatiska dörröppnare för kundens bekvämlighet, men ett dörrhandtag kvar som en gemensam och effektivt sätt för att öppna och stänga dörrar.

Fordon har ett brett utbud av manuella manöverdon, däribland klimatkontroll, yttre vindrutetorkare i bilar utan automatisk regnsensorer, och även gaspedalen. Acceleratorn kan vara en kabellänk till spjällaggregatet, eller det kan vara en elektronisk omkopplare nedtryckt av pedalen, ofta kallat "fly-by-wire" eftersom det inte finns någon fysisk anslutning till motorn. Det är en manuell ställdon för människor som inte vill använda gaspedalen, som kallas farthållaren, aktiveras av en omkopplare.

Om vatten används för bevattning, är manuella bevattningsventiler ofta för att styra vattenflödet till fält. De är enkla att använda, robust och kräver lite underhåll. Manuella gate eller vridspjäll, som beskriver formen på ventilsätet, är vanligast och tillåta rimlig kontroll över vattenflöden.

Vatten kan också vara en olägenhet, och översvämningar i mindre älvar och vattendrag kan använda manuella reglerventiler. Ventiler kan styra dammluckorna och vatten riktade till små generatorer eller vattenhjul. Större dammar och vattenverk kan använda motordrivna styrsystem, men en manuell ventil kan fungera tillförlitligt i åratal. Detta kan vara särskilt användbart för översvämningar system i avlägsna områden utan makt, eller för system som drivs intermittent.

Industri- och kemiska operationer beroende manuella ventiler som backup kontroller för motordrivna system. En manuell styrventil kan användas i nödfall för att styra processer vid strömavbrott. Manuella ventiler används ofta som lockout enheter, isolera delar av processen för underhåll och låst av underhållspersonal för att förebygga skador.

I den 19: e och tidig 20th centuries, räknemaskiner och tidiga beräkningsenheter som används spakar och kontrollera vapen att ge matematiska funktioner. Lägga maskiner hade vanligt rader av knappar som var deprimerad och en styrarm drogs att aktivera varje addition eller subtraktion. En manuell ställdon drivs maskinen, och manuella räknare var allmänt använda tills el blev vanligare, och så småningom elektroniska räknemaskiner ersatt kalkylator maskiner i 20-talet.