Vad är ett avtal om försäljning?

June 13

En försäljningsavtal är ett juridiskt avtal för utbyte av någon typ av egendom, varor eller tjänster. Det detaljer avtalet mellan köparen av fastigheten och den person eller det företag som säljer den. En försäljningsavtal innehåller information om fastigheten som utbyts, hur mycket pengar köparen betalar för det, och villkoren för försäljningen.

När ett köpeavtalet utarbetas, den innehåller information om både Handel parter. Fullständiga namn används på denna typ av avtal, och den ena parten är utsedd till säljaren, medan den andra parten är utsedd till köparen. Kontraktet omfattar en dag då det undertecknades och text som stipulerar kontraktet för den överenskomna försäljningen av en viss bit av egendom.

Denna typ av avtal innehåller också en beskrivning av fastigheten som är att utbyta händer. Om fastigheten är fastigheter, till exempel, kommer att beskrivningen inkluderar fastighetens fysiska adress. Det kommer också att lista allt som ingår i försäljningen, såsom personlig egendom, förbättringar, och marken kring en byggnad.

Köpeskillingen och betalningsinformation är viktiga delar av ett köpeavtal. Dokumentet visar vanligtvis det exakta beloppet köpare och säljare har kommit överens om att för utbyte av fastigheten. Om köpet kommer att göras i avbetalning istället för ett engångsbelopp, kommer kontraktet visar att. Ibland köparen ger en insättning på objektet heâ € s köp. I sådana fall köpeavtalet listar storleken på depositionen och några detaljer kring hur det ska betalas och hanteras.

Om det finns intrikata detaljer Handel kommer köpeavtalet inkludera dem. Varje finansiell detalj stavas ut i ett köpeavtal så det finns ingen förvirring om vem som ska betala vilka belopp och när betalningarna ska göras. Om köparen kommer att ha en balans för att betala för att slutföra försäljningen, till exempel, kommer avtalet innehålla denna information också. Ibland kommer det också föreskrivas att kontraktet omfattas av köparens möjligheter att få ett lån för att köpa fastigheten.

De rättigheter som både köpare och säljare är vanligtvis ingår i ett köpeavtal. Till exempel kan köparen ha rätt att noggrant undersöka fastigheten innan du betalar för den. Antingen köparen eller säljaren kan ha rätt att häva köpet, om vissa villkor inte är uppfyllda. Dessa villkor preciseras i avtalet. På samma sätt kan avtalet innehålla uppgifter om eventuella garantier som ingår som en del av försäljningen.

  • Utbytet av varor, tjänster eller egendom är detaljerad i ett köpeavtal.
  • Både köpare och säljare måste underteckna köpeavtalet.