Vilka är de vanligaste rattfylleri Straff?

June 16

De vanligaste rattfylleri straff inkluderar böter, fängelse, samhällstjänst, rådgivning, tänd förreglingar, upphävande av en driverâ € s licens och fordons förverkande. Vid fällande dom, en domare, beroende på lagstiftningen kan införa en eller en kombination av dessa påföljder. De straff som utdömts för ett rattfylleri första brott är oftast mindre allvarliga än straff för efterföljande övertygelser. Graden av berusning eller tidigare rattfylleri övertygelser kan öka svårighetsgraden av rattfylleri straff.

Böter är den mest typiska av rattfylleri straff. Fina mängder varierar beroende på jurisdiktion. Domarna införa ofta monetära sanktioner mot förstagångsförbrytare. Böterna öka dramatiskt för efterföljande brott. Vissa jurisdiktioner tillåter personer med låg inkomst för att utföra samhällstjänst istället för att betala böter. Domstolar kan också tillåta betalning i månatliga avbetalningar.

Självklart kör straff innehåller ofta fängslande eller fängelse. Återigen, fängelsestraff varierar beroende på jurisdiktion. För första brott, domare ofta införa fängelse, men avbryta meningen medan gärningsmannen är på skyddstillsyn. Om gärningsmannen bryter skyddstillsyn, lyfter domaren suspensionen och kräver gärningsmannen att tjäna sin tid i fängelse. Efterföljande övertygelser resulterar ofta i en obligatorisk fängelsestraff.

Rattfylleri straff för ett första brott brukar innefatta samhällstjänst och rådgivning. Samhällstjänst kan vara någon aktivitet som gynnar det lokala området, såsom att plocka upp skräp eller arbetar på ett härbärge för ett visst antal timmar. Rådgivning sker vanligtvis med en professionell som hjälper en person att förstå de problem som är förknippade med att missbruka alkohol och konsekvenserna av rattfylleri. Vissa jurisdiktioner kan kräva gärningsmannen att delta i ett program som Anonyma Alkoholister (AA), en organisation som försöker hjälpa människor att övervinna alkoholalkoholproblem.

Många jurisdiktioner kräver tänd förreglingar för dem som dömts för rattfylleri. En Alkolås kräver en drivrutin för att blåsa i en apparat för att ett fordon ska börja och att blåsa in i enheten med slumpvisa intervall när fordonet är i bruk. Om enheten upptäcker alkohol, förhindrar enheten att fordonet startas eller det kan stänga av fordonet. Enheten registrerar även de uppgifter som en domare kan använda som grund för att införa rattfylleri straff. En individ måste betala för att få låsningen installerad på ett fordon, betalar en månadsavgift på enheten, och betala en extra avgift för att få det bort.

Upphävande eller återkallande av ett driverâ € s licens kan även ingå som en av de rattfylleri straff. En domare får permanent eller tillfälligt återkalla ett driverâ € s licens för själva rattfylleri brott. Många jurisdiktioner tillåter även automatisk återkallelse när en förare vägrar att ta ett utandningsprov om stoppad av polisen. Vägran att ta ett utandningstest är oftast en separat brott från rattfylleri.

Rattfylleri straff inkluderar även fordons förverkande. Denna påföljd är vanligtvis åläggs när en förare har två eller flera rattfylleri övertygelser. Polisen beslagta ett fordon och kan genomföra en auktion för att sälja den i vissa fall.

  • Vägrar att ta ett utandningsprov kan resultera i ett svävande tillstånd.
  • En första-gången rattfylleri straff kan omfatta samhällstjänst, som arbetar på ett härbärge.
  • Rattfylleri är ett allvarligt brott som uppstår om en individer driver efter konsumerar för mycket alkohol.
  • Upprepade DUI brottslingar kan möta fängelse.
  • En DUI kan klassificeras som ett brott när det finns flera överträdelser eller det är fråga om en olycka.
  • Graden av berusning och tidigare rattfylleri gripanden kan påverka svårighetsgraden av ett straff.