Vad är polystyren Blocks?

September 22

Polystyren block använder expanderade skumpärlor för att bilda ett fast material som är lätt, lätt att skära och har tillräckligt med styrka för att användas som konkreta former. Under framställningsförfarandet är de skumpärloma utvidgas till att fylla i ett formulär. Utformningen av formen dikterar den färdiga storleken och formen hos polystyrensegmentet. En form kan vara utformad för att rymma en mängd olika former för en mängd olika användningsområden. Formade polystyrensegmenten används för carving lätta skulpturer, för att bilda isolerade betongväggar och för isolering exteriöra byggkomponenter.

Carving lätta skulpturer av expanderad polystyren skum block för dekorativa ändamål eller parad flyter kräver rätt verktyg för att säkerställa blocken behåller tillräcklig styrka för att hålla sin form efter installationen. Två typer av carving verktyg kommer skulptera polystyren block. Varm tråd verktyg använder en överhettad tråd att skära snabbt genom skummet för att skapa intrikata detaljer på ytan av blocket. Vassa skärverktyg har också förmågan att skapa intrikata detaljer, men har en tendens att bryta skummet om materialet blir tunt. En annan typ av polystyrensegmentet behöver inte vara huggen och har den styrka som krävs för att användas med betong.

Polystyren konkret form block har en solid yttre kärna med en serie av ihåliga inre hålrum som gör att betongen att flyta genom en serie av installerade block. Rätt teknik installation och rätt material är skyldiga att se till att blocken kvar när betongen fyller tomrummen i blocken. Under installationen är tung tråd vävt mellan sektionerna i blocket för att hålla dem på plats. Tillverkarna av polystyren block matningskabel avstånd information för att säkerställa blocken inte misslyckas medan betongen fyller formulären. När betongen härdar är blocken lämnas på plats för att tillhandahålla isolering för den färdiga byggnaden.

Tätt-komprimerad polystyren block eller skivor appliceras på väggar och insidor i tak för att ge isolering mellan inre och yttre sidorna av en byggnad. Specialty lim används för att sammanbinda blocken till metall och trä väggmaterial. Håll dig till rätt installationsmetoder säkerställer banden mellan yta polystyrensegmenten och väggmaterialet är fortsatt stark långt efter installationen. Korrekt installation innefattar frigöra väggmaterialet av skräp, avlägsna lösa skumpärlor från blocket och applicera den korrekta mängden adhesiv på väggmaterialet.

  • Polystyrenskum - ofta förknippade med isolering - kan användas för att göra skumblocken.