Vad är Harm Reduction?

September 24

Harm reduction är ett förhållningssätt för folkhälsan som erkänner att vissa beteenden alltid kommer att vara en del av samhället, oavsett om deras laglighet, och att det därför är av största intresse för alla att minska riskerna för sådana beteenden, snarare än att försöka förhindra dem helt. Harm reduction ofta införlivas behandlingsmetoden för missbrukare, men det kan även gälla sexualitet och en mängd andra metoder också. I vissa regioner är harm reduction ses kritiskt, eftersom folk tror att det främjar sådan verksamhet, snarare än att bara acceptera deras existens.

Den grundläggande principen på vilken harm reduction vilar är att människor alltid har och alltid kommer att engagera sig i ett varierat sortiment av beteenden, av vilka några kan vara skadliga. Narkotikamissbruk är en klassisk och lätt att förstå exempel på sådant beteende. Harm minskning innebär också att förstå att sådana beteenden ofta är nära förbundna i en mängd olika politiska och sociala frågor, som kräver en mångfacetterad strategi för varje plan som syftar till att hjälpa människor som sysslar med saker som prostitution, droganvändning, och minderåriga sexualitet. Dessutom förespråkare för att minska skadeverkningarna tror att det är viktigt för människor och samhällen att spela en roll i sin egen behandling.

Förespråkare för skademinskning värde livskvalitet, både för samhället i allmänhet och för människor som sysslar med specifika beteenden. Genom att förbättra livskvaliteten, skademinskande förespråkare hoppas att minska riskerna, och för att göra samhällen trevligare att leva i. Målet med skademinskning är inte att avfärda eller ignorera effekterna av skadliga beteende, eller för att främja det, utan snarare att ge alternativ för människor som vill engagera sig i sådant beteende, så att de kan göra säkrare val.

Harm program för att minska erbjuda tjänster som tillhandahålls utan dom eller tvång, som erkänner att det är viktigt att möta människor i mitten ibland för att uppnå ett önskat mål. Till exempel, fokuserade en skadereduktion program på IV droganvändning kan erbjuda behandling och rådgivning till människor som är intresserade av det, tillsammans med klasser på hur man använder nålar säkert, utbildningsprogram om behandlingsalternativ, och ett utbyte av sprutor för användare som vill fortsätta använda. Många sådana program har också kliniker som erbjuder grundläggande medicinsk vård till människor som önskar det, i ett försök att identifiera och behandla hälsoproblem tidigt, vilket gynnar både individer och samhället i stort.

En vanlig och väl accepterad form av skademinskning är de utsedda drivrutinsprogram som uppmuntras i de flesta länder runt om i världen. Arkitekter av dessa program är väl medvetna om att folk kommer att dricka när du är ute på stan, så uppmuntra användningen av en nykter förare kan bidra till att minska riskerna för rattfylleri, vilket gör vägarna säkrare och trevligare för alla. Mer kontroversiella former av skademinskning inkluderar sexuella utbildningsprogram i skolor, sprututbytesprogram i stadsområden, och intresseprogram för prostituerade.

  • Harm reduction ofta nära knuten till sociala frågor, som till exempel prostitution.
  • Skadereducerande åtgärder uppmuntra användningen av nyktra förare i hopp om att minska sannolikheten för rattfylleri.