Vad är förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och stabilitet?

November 2

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och stabilitet avser det sätt på vilket den politiska stabiliteten i en nation kan leda till dess ekonomiska tillväxt. En sådan relation kan ses genom att analysera de ekonomiska föregångare i politiskt stabila länder i förhållande till länder där det politiska klimatet är mer instabil. Den gemensamma nämnaren och det mest uppenbara sambandet mellan ekonomisk tillväxt och stabilitet är det faktum att en stabil miljö gynnar den ekonomiska tillväxten.

Ett av de sätt på vilka den ekonomiska tillväxten och stabiliteten är relaterade är inom området för investeringar. Inget företag eller individ, vare sig lokalt eller internationellt, kommer att känna sig bekväma att göra någon form av investeringar i något land där det politiska klimatet präglas av omvälvningar och en hel del osäkerhet. Detta beror på att en sådan riskfylld investering skulle gå emot huvudsyftet med att göra vinst, eftersom det skulle finnas en markant brist på garanti för säkerheten av investeringarna. När lokala affärsmän avstår från att göra några betydande investeringar i sina ekonomier, kommer en sådan situation påverkar ekonomin som helhet.

Utländska direktinvesteringar spelar också en viktig roll i utvecklingen av en ekonomi. Detta visar ett samband mellan ekonomisk tillväxt och stabilitet, eftersom ett land med låg rating i form av stabilitet kommer inte att vara en källa till attraktion för investerare som söker internationella marknader på sig att investera. Ett exempel kan ses i området för turism, eftersom när det finns en brist på stabilitet i ekonomin kommer det att finnas små investeringar i form av hotell, turistattraktioner och kommersiella flygbolag. Resultatet av detta är en minskning av antalet sysselsatta och en lägre omsättningshastighet för välbehövliga finanserna för att underlätta den ekonomiska utvecklingen.

En av effekterna av bristande stabilitet i ett land är en minskning av bruttonationalprodukten (BNP) beräkningar och även en minskning av den allmänna levnadsstandarden för majoriteten av befolkningen. När det finns mycket lite entreprenörskap på grund av osäkerhet, kommer detta att påverka möjligheten för en andel av medborgarna att få arbete. Om människor inte kan få arbete, kommer de inte att kunna spendera pengar på olika typer av förbrukningsvaror, vilket kommer att leda till antingen en nedgång i ekonomin eller inflationen. Inflations kan vara som ett resultat av den minskade produktionstakten, vilket kommer att orsaka en sänkning av utbudet, vilket gör priset på varor och tjänster ökar.

  • En stabil miljö gynnar den ekonomiska tillväxten.