Vad är en Rotary Transformator?

November 3

En roterande transformator är en typ av variabel frekvens transformator som hjälper till att förbättra processen för att låta de elektriska signalerna som är associerade med två komponenter som roterar nära varandra för att ansluta utan generering av någon typ av oönskad aktivitet. Denna process kan bidra till att minska slitaget på komponenterna inblandade samt hjälpa utrustning som innehåller komponenter för att fungera mer effektivt.

Funktionen för den roterande transformatorn är möjlig på grund av den grundläggande designen som används för denna typ av elektronisk anordning. Konfigurationen kräver placeringen av lindningarna i två halvor av en gemensam kopp kärna, med en av lindningarna som betecknas som den primära lindningen och den andra identifierades som sekundärlindningen. När den monteras i läge, är dessa två halvor vända mot varandra i förhållande till de roterande eller rörliga delar. Resultatet av denna design är att möjliggöra en smidig drift av roterande delar utan att uppleva några av de mer biverkningar som skulle uppstå med en annan transformator design.

En roterande transformator, vilket korrekt installerad, kan bidra till att minska förekomsten av ett antal frågor som med tiden skulle ha en skadlig inverkan på maskiner. Tack vare den unika designen, är potentialen för någon form av kontakt mellan de rörliga delarna hålls till ett minimum. Detta i sin tur bidrar till att minska både friktionen under drift och slitage på de rörliga delarna, och tillåter den hastighet som de rörliga delarna roterar för att hålla sig inom acceptabla nivåer. Slutresultatet är en längre livslängd för utrustningen, vilket i sin tur bidrar till att främja produktionen och hålla kostnaderna för reparation och utbyte relativt låg.

En av de vanligaste exemplen på hur en roterande transformator kan användas finns i olika typer av färdskrivare, inklusive videokassett spelare / inspelare. Funktionen hos transformatorn hjälper till att skydda rörelse av huvudena som används för att styra bandet genom processen, vilket resulterar i mer effektiva resultat. Den roterande transformatorn används också i ett antal olika typer av motorer, vilket hjälper till att minska slitage mellan vridmomentsensorer som finns i många olika typer av motorer idag. Normalt är denna typ av transformator som används i konstruktioner som är beroende av användningen av växelström (AC), med andra enheter som används när utrustningen är konstruerad för att använda sig av likström (DC) makt.