Konvertera text till en tabell

March 20

Det finns två huvudsakliga sätt du kan skapa tabeller i Word. Ett sätt är att skapa en tom tabell genom någon av de olika metoderna som tillhandahålls av Word (t.ex. rita bordet eller använda Infoga tabell verktyget). Den andra metoden är att omvandla befintlig text i en tabell. Att konvertera text till en tabell, gör du så här:

  1. Se texten som skall omvandlas till tabellen innehåller endast en enda flik mellan varje kolumn.
  2. Markera den text du vill konvertera till en tabell.
  3. Antingen klicka på Skapa tabell i verktygsfältet eller välj alternativet Infoga tabell eller Konvertera text till tabell alternativ från menyn Tabell.
  4. Om du valt Konvertera text till tabell alternativ är du visat Konvertera text till dialogrutan Table ruta. (Se figur 1.) Se till att alla dukningar de är korrekta och klicka sedan på OK.

    Konvertera text till en tabell

    Figur 1. Konvertera text till dialogrutan Table ruta.

Den markerade texten omedelbart omvandlas till ett bord. I vissa fall kan bredden av kolumnerna i den resulterande tabellen behöva justeras. Du kommer att veta om detta är fallet eftersom tabellen kommer att se mycket märkligt. Ibland kan man få filer från program som ett kalkylblad som använder kommatecken för att separera kolumner. Ordet kommer även konvertera denna kommaseparerad text till en tabell.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (1129) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Omvandla text till en tabell.