Blogga Hjälp från TypePad Resources

October 4

TypePad och SixApart (TypePad moderbolag) är kända för sina online-hjälpfilerna. Du kan hitta svar på dina bloggar frågor (oavsett om det är hur man bygger samhället eller hur du anpassar din blogg navigeringsfältet) på följande TypePad och SixApart platser:

  • Knowledge Base
  • TypePad One
  • Allt TypePad
  • Sixapart Status Blogg
  • TypePad Small Business Center
  • Få Satisfaction Användarforum
  • Typepad Widget Gallery