Vad är kemisk rening av avloppsvatten?

October 7

Kemisk avloppsrening är en invecklad industriell process som används för att ta bort skadliga ämnen och bakterier från avloppsvatten och regnvatten. Reningsverk filter som används, smutsigt vatten, så att den kan återanvändas i naturliga och konstgjorda vattenkällor. Många kemikalier används i olika faser av filtreringsprocessen för att skilja ut fasta ämnen, döda bakterier och parasiter, och ta bort farliga gifter. Kemiska föreningar av järnklorid, alun, ozon, klor och kalk hjälp att rena även de mest förorenade koncentrationerna av avloppsvatten. Efter avloppsvatten har filtrerats, desinficeras, och neutraliseras inte längre utgör det ett miljöhot och anses säkert för allmänheten och konsumtion.

En reningsanläggning styr oftast olika fysiska filtreringsprocesser innan anställa kemisk avloppsrening. Stora centrifuger separera det mesta av slam och oljor från avloppsvatten genom att snurra en tank, och en serie siktar eliminera de flesta återstående fasta ämnen. Efter dessa fysiska processer, kemikalier som tillsätts för att koagulera små partiklar och föra dem till ytan av en tank. Järnklorid och alun är populära koagulerande medel som kombinerar med giftiga partiklar och bildar ett nytt, olösligt slam. Materialet skapar en film på toppen av tanken, som kan skrapas bort med hjälp av en specialiserad mekanisk samling verktyg.

När alla märk fasta ämnen har tagits bort, är ytterligare kemisk rening av avloppsvatten som används för att desinficera vattentanken genom oxidation. Licensierade växt operatörer lägger lösningar av klor eller ozon för att döda skadliga bakterier, svampar och parasiter. Klor och ozon arbete genom att skapa en syrerik miljö som hindrar mikroorganismer från att reproducera, blomstrande och koloniserande. Beroende på storleken på en tank och antalet bakterier och parasiter som finns, kan den kemiska avloppsrening process ta allt från några timmar till en hel vecka.

En sista viktig kemisk avloppsrening teknik innebär neutralisation av syrainnehållet i vattnet. Rent vatten anses neutralt på pH-skalan, med ett mått av sju. Surt avloppsvatten har normalt ett pH-värde lägre än sju, och måste göras mer grundläggande genom kemiska processer. Mycket specifika mängder av basiska kemikalier tillsätts till sura tankarna i syfte att neutralisera innehållet. Kalk är den vanligast använda basen, eftersom det är lätt för specialister för att mäta hur mycket för att lägga. Yrkesverksamma kvalitetskontroll testa slutliga pH behandlade tankar för att se till att de är neutrala innan du släpper vatten tillbaka in offentliga vattenkällor.

  • Nyare system använder ozon för att behandla avloppsvatten.
  • Avloppsreningsverk bort kemikalier, bakterier och andra skadliga ämnen från avloppsvatten.
  • Avloppsvatten färdas genom avloppsledningar till en behandlingsanläggning.