Utskrift och avsluta Word i ett makro

July 21

Robert behöver ett makro som kommer att ladda ett dokument, skriva ut den, och sedan avsluta Word. Han har listat ut hur man ladda dokumentet och börja skriva ut det, men när han berättar makrot att avsluta Word, ser han ett meddelande som säger att om han slutar, kommer varje tryckning att raderas.

Detta meddelande visas eftersom standardmetod för utskrift i Word är att skriva ut i bakgrunden, vilket innebär att kommandot för att stänga Word körs medan utskriften pågår fortfarande i bakgrunden. Lösningen är att se till att bakgrundsutskrift är avstängd i utskriftskommandot:

ActiveDocument.PrintOut Bakgrund: = False

Eftersom utskriften kommer att ske i "förgrunden" nästa makrokommandot kommer inte att utföras förrän utskriften är klar. På detta sätt är utskrifts mycket som du skriver ut från Windows självt: högerklicka ett dokument och välj Skriv ut på snabbmenyn, och Word är laddad, det dokument som skrivs ut, och Word datorn stängs av.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (450) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Utskrift och avsluta Word i ett makro.