Vilka hörhjälpmedel?

November 7

En hörhjälpmedel, vet också som en ALD, är någon form av anordning som hjälper människor med hörsel kommunikation. En hörapparat, till exempel, är ett hörseltekniskt hjälpmedel. Men hörapparater inte alltid är tillräckliga. Dåliga rumsakustik och bakgrundsbrus kan, tidvis, render hörapparater nästan meningslös. Därför kan ytterligare hörselprodukter vara ganska bra.

En-till-en kommunikatörer är olika typer av hörselprodukter. En en-till-en kommunikatör är ett system som tillåter en person att höra, genom en hörapparat eller en uppsättning hörlurar, bara vad en specifik personen säger. Personen talar talar i en mikrofon och ljudet kommuniceras direkt i en-till-en ALD. Dessa typer av hörselprodukter är speciellt användbart under föreläsningarna. Således kan de ge studenterna en ovärderlig resurs.

Personlig frekvensmodulering (FM) system är också olika typer av hörselprodukter. Dessa system fungerar med vissa frekvenser som har tillägnade hörhjälpmedel från Federal Communications Commission. Dessa typer av hörselprodukter fungerar som miniatyr radiostationer. Talaren använder en sändare som kommunicerar direkt till lyssnarna speciella ALD eller hörapparat. Många teatrar, föreläsningssalar och kyrkor har funnit stor framgång i att förbättra kommunikationen genom personlig frekvensmoduleringssystem.

Det finns också hörselprodukter som är helt visuellt, och även några som är baserade på fysikaliska egenskaper. Dessa hörhjälpmedel kan användas på egen hand eller tillsammans med hörsel enheter. Vissa hörselskadade och döva har hörselprodukter installerade i sina hem för att låta dem veta när ett larm går, när det finns någon på dörren, när det är dags att vakna upp på morgonen. En dörrklocka, till exempel, kan vara ansluten till ett stroboskop. En klocka eller väckarklocka kan anslutas till en liten vibrator som slocknar timme eller vid en viss tidpunkt. Stängt bildtext tv är också ett exempel på en visuell assisterad lyssnande enhet.

Om det finns ett barn i ditt liv som är döv, ska du veta att det har varit regeringens lagstiftning om utbildning och hörselskadade elever. Enligt lagen om amerikanska Disabilities, de personer med funktionshinder skollagen, och avsnitt 504 i Rehabilitation Act, hörselskadade barn har rätt att hörhjälpmedel som ger dem möjlighet att förstå sina lärare och andra som rör undervisning.

  • Företag kan utforma webbplatser som använder visuella presentationer av ansikts- och läpprörelser för att kommunicera med döva kunder.
  • Biträdande avlyssningsutrustning kan vara till hjälp under föreläsningar.
  • Brusreducerande hörlurar kan användas med hörapparater.
  • Hörapparater är en grundläggande form av hörhjälpmedel.