Vad är Företagsutbildning?

November 20

Corporate utbildning är ett sätt att säkerställa att anställda förbättra kompetens och förbättra prestandan genom att fokusera på professionell utveckling. Arbetsgivare utnyttjar utbildning för att acklimatisera nyanställda, lär nuvarande anställda ny kompetens för samma jobb, och att avancera anställda i jobb som kräver olika expertområden. Träning kan vara specifika för ett företag eller det kan vara allmänt. Många företag har hela avdelningar ägnas åt utbildning och utveckling av sina anställda med egna instruktörer, utbildningsspecialister och tekniska skribenter som skapar instruktions manualer specifika för en viss koncern. Många företag anser att det är knappa för att tillhandahålla utbildning och utveckling, så att de anställda kan konkurrera på deras vägnar i ständigt föränderliga marknader.

Ett område av företagsutbildning finns på nästan alla företag är datautbildning. Teknik krav anställda hålla jämna steg med förändringar programvara och framsteg, och datorprogram ändras ofta. Utbildningen ges ofta på allmänna företagsprogram som Microsoft Office samt programvaror som är specifik för ett företag. Interna datorprogram på storföretag ibland utvecklas av på plats programmerare, och detta innebär varje gång det sker förändringar i ett program, måste de anställda gå igenom ytterligare företagsutbildning för att lära sig att manövrera genom nya egenskaper och funktioner. Datautbildning kan erbjudas inom ett företag, eller arbetsgivare kan skicka arbetare till off-site dator utbildningscentra eller betala för online-utbildning.

Ledarskapsutbildning är ett annat populärt område i företagsutbildning. Företag behöver starka ledare och genom att erbjuda kurser och workshops till nuvarande anställda, de kan bygga starka team inom en organisation. Ledarskapsutbildning kan omfatta områden som hur man ska hantera ett möte, hur man ger presentationer, eller hur man kan påverka och inspirera personalen. Ledarskapsutbildning är ett bra sätt för de anställda att avancera till chefspositioner och bryta sig ur ingångsnivå roller i ett företag. Vissa företag kan kräva ledarskapsutbildning innan främja anställda till mer avancerade positioner.

Andra områden av företagsutbildning innefattar försäljning, tidsplanering, organisation, kommunikation, kundservice, mångfald och social kompetens. Corporate utbildning varierar beroende på företaget och är till stor del beroende av området industri inblandade. Självklart kommer tekniska företag i allmänhet erbjuda mer dator och teknisk utbildning, och företag inom områden som detaljhandeln kommer att erbjuda mer utbildning i kundservice och försäljning. Företag utan en intern utbildningsavdelning hyr ofta specialister för att ge seminarier och utbildningar till anställda på plats, och många företag använder online-utbildningar för anställda liksom.

  • Många företag kommer att ha instruktions manualer som är specifika för deras verksamhet.
  • Tekniska skribenter är utbildade för att skapa instruktions manualer specifika för en viss koncern.
  • Företag utbilda anställda på nya strategier och teknik.
  • En företagsutbildning specialist kan lära andra anställda att använda datorer mer produktivt.