Flytta Aktivitetsfältet till en annan skärmkanten

March 9

Aktivitetsfältet är en viktig del av Windows-gränssnittet. Det verkar normalt längst ned på skärmen och inkluderar Start-menyknappen, länkar till ofta använda program, Taskbar knappar för program som körs, och ett meddelandefältet som innehåller massor av konfigurations ikoner.

Du kan instruera Windows att placera Aktivitetsfältet längs en annan kant av skärmen, om du är så benägna. Om du vill flytta Aktivitetsfältet till en annan plats, så här:

  1. Högerklicka någonstans inom ett tomt område i Aktivitetsfältet. (Inte högerklicka på en av ikonerna i Aktivitetsfältet, högerklicka på ett område som inte innehåller några ikoner.) Windows visar en snabbmeny.
  2. Välj Egenskaper på snabbmenyn. Windows visar fliken Aktivitetsfältet i Aktivitetsfältet och Start-menyn dialogrutan Egenskaper. (Se figur 1.)

    Flytta Aktivitetsfältet till en annan skärmkanten

    Figur 1. fliken Aktivitetsfältet i Aktivitetsfältet och Start-menyn i dialogrutan Egenskaper.

  3. Använd aktivitetsfältet Läge på Screen listrutan för att välja var i Aktivitetsfältet ska visas: Botten, Upp, Vänster, eller Höger.
  4. Klicka på OK.

Aktivitetsfältet omedelbart flyttas till kanten av skärmen som du angav i steg 3.

Detta tips (10860) gäller för Windows 7.