Hur som värd Network Address Translation (NAT) på Lion Server

August 9

Om du € re inte använder nätverksadressöversättning (NAT) på en annan enhet för att ansluta ditt nätverk till Internet, kan du köra det på Lion Server tillsammans med Lion Servera € s brandvägg. Du använder Server Admin och Inställningsassistent Gateway.

För att konfigurera NAT med Server Admin, så här:

  1. Öppna Server Admin och välj servern i den vänstra kolumnen.
  2. Klicka på ikonen Inställningar i verktygsfältet och klicka sedan på fliken Tjänster.
  3. Markera NAT kryssrutan och klicka sedan på Spara.

För att konfigurera NAT med Inställningsassistent Gateway, gör följande:

  1. I Server Admin, klicka på triangeln bredvid din server i den vänstra kolumnen för att utöka listan över tjänster.
  2. Välj NAT från listan.
  3. Klicka på Översikt ikonen i verktygsfältet.
  4. Klicka på knappen Gateway Setup Assistant i nedre högra.

    Assistenten tar dig genom stegen för att konfigurera NAT och tillhörande tjänster samtidigt som förklarande text om port forwarding eller bara Port Forwarding utan NAT. Här konfigurerar assiste DHCP och vänder på brandväggen och DNS, om nödvändigt, samt VPN, om du önskar.