Vad är en förbättring Förtroende?

March 10

En förbättring förtroende är en enhet bildats i syfte att hålla medel avsedda för att förbättra en viss byggnad struktur eller ett helt geografiskt område. Även om sådana truster är vanligtvis avsedda att förvärva eller rehabilitera fastigheter, dessa enheter är också användbara för omkonstruktion hela samhällen, inklusive stads vägar och infrastruktur. En förbättring förtroende bildas i enlighet med alla tillämpliga lagar i det område där trustâ € s medel kommer att tillämpas.

Liknar investmentbolag fastighets, kan en förbättring förtroende användas för att förvärva nya fastigheter. Denna typ av förtroende skiljer dock i att den är vidare utsetts att generellt förbättra de övergripande levnadsvillkoren för invånarna i ett visst område. Sådana förbättringar innefattar inrättande eller reparation av motorvägar, restaurering eller byggande av nya bostäder, och andra förbättringar som syftar till att skydda hälsa och välfärd närboende.

Även dessa typer av truster, i teorin, kan utses för varje bostad eller geografiskt område, är mest avsedd för urbana förbättring. Historiskt har sådana truster använts för att omforma befolkade områden i ett försök att förhindra överbeläggning av bostäder utrymmen. I synnerhet har förbättrings truster varit till stor hjälp i att ta itu med spridningen av smittsamma sjukdomar, som ofta ett resultat av överfulla, undermåliga levnadsvillkor.

Två historiska exempel på hur sådana truster arbete finns i Bombay staden Improve Trust och Singapore Improve Trust. Var och en av dessa truster bildades på grund av allvarliga hälsorisker orsakade av en överbeläggning av kommunala bostadsutrymmen. I vart och ett av dessa områden, sanitetsfrågor fram ett verkligt hot mot invånarna. Inrättandet av dessa truster, dock bidrog till att minska dessa hot och skapade mer önskvärda levnadsvillkor för invånarna.

Bildades i slutet av 1800-talet, var Bombay staden Improve Förtroende etablerat som svar på böldpest, som inte bara dödade tusentals invånare i Mumbai, Indien, men också utgjorde ett allvarligt hot mot den lokala ekonomin på grund av den plötsliga intensiva förlust av lokal arbetstagare. Förbättringen förtroende bildades för att skapa en bättre allmännyttan, som tar upp problemet med flera arbetare som inklämda i små stallar och därmed bidra till plagueâ € s spridning. Likaså Singapore Improve Trust, som bildades 1936, försökte åtgärda problemen med överfulla slumbostäder genom att bygga nya back-to-back ventilerad bostadshus med ett körfält kör på baksidan av hem för att separera bostäder och förbättra mängden öppna ytor tillgängliga för boende.