Vad är inblandad i insiderhandel förordningen?

August 31

Insiderhandel reglering är strikt av tillsynsmyndigheter inom finansbranschen. Insiderhandel är en vanlig metod, och kan definieras som lagligt eller olagligt, beroende på omständigheterna. Juridiskt insiderhandel med företagsledare och stora aktieägare är baserad på information tillgänglig för allmänheten. Stora affärer måste rapporteras och offentliggöras. Olaglig insiderhandel innebär information som inte är tillgänglig för allmänheten.

Olaglig insiderhandel har en negativ inverkan på marknadens integritet. Insiders med förut kunskap kan undvika förluster eller vinst från framtida marknaden rör, lämnar typiska investerare vid en stor nackdel. Förlusten av investerarnas förtroende för kapitalmarknaderna kan leda till allvarliga konsekvenser. Insiderhandel föreskrift antagits på global nivå för att hjälpa till att undvika dessa problem. Den finns i de flesta jurisdiktioner i världen.

När en person offentliggör väsentlig icke-offentlig information till någon som kan handla på grundval av denna information, regler diktera att den enskilde måste göra utlämnande av offentliga informationen. En annan form av insiderhandel, sk tipping, kan göras personligen, på telefon, eller per post. Insider tippning är mot lagen, eftersom den ger mottagaren en orättvis fördel över andra investerare. Tillsynsmyndigheterna har frikostigt tolkat insiderhandel reglering att omfatta alla former av tippning konfidentiell information.

Insiderhandel förordningen föreskrivs bestämmelser för icke-avsiktlig och avsikt selektiv information. I situationer av det är oavsiktligt, måste personen offentliggöra informationen omgående. I fallet med avsikt selektiv information, måste personen offentliggöra informationen samtidigt. Metoden för att dela denna information måste rimligen utformade för att åstadkomma en bred, icke-utestängande spridning till allmänheten. Alla former av förmedla konfidentiell information täcks insidan handel reglering.

Inte alla insiderhandel är olagligt. Insiders, såsom företagens direktörer och administratörer, är fria att handla aktier så länge de rätta upplysningsformer registreras hos myndigheterna. Insiderhandel data är tillgängliga för allmänheten från många online-resurser. Investerare hänvisas ofta till insiderhandel för en mängd olika skäl. Denna typ av insiderhandel aktivitet kan ge insikt om företagens stabilitet eller möjliga förändringar i ledarskapet.

Olika länder har antagit insiderregler. De regler och förordningar varierar något från land till land, men de viktigaste delarna är desamma. Olagligt röjande av äganderättsskyddad information är grunden för alla internationella insiderhandel politik. Insiderhandel har reglerats i ett försök att skydda investerarna och för att bevara marknadens integritet.

  • Corporate direktörer och administratörer är fria att handla aktier i ett bolag så länge rätt upplysningsformer registreras hos myndigheterna.