Vad är Skol Demografi?

November 9

Skol demografi är de statistiska uppgifter som beskriver en skola befolkning och organisation. Detta kan innefatta poster såsom etnicitet och socioekonomisk status av studenter, lärarkompetens, klasstorlek, och andelen utexaminerade. Skol demografi kan ha en betydande inverkan på framgången för en läroanstalt. Denna typ av information kan utnyttjas i en mängd olika sätt, som att hjälpa föräldrar i att välja en skola för sina barn att delta. Med noggrann analys, kan skoladministratörer också använda demografisk information för att styra val om hur man kan ge den mest effektiva pedagogisk erfarenhet möjligt för studenterna.

Syftet med att sammanställa uppgifter om skol demografi är att ge en korrekt bild av make-up av en pedagogisk anläggning. Vanligtvis en mängd olika information kan ingå om eleverna och deras familjer, lärare och själva skolan. De data som samlas in kan variera men ofta omfattar ämnen såsom inkomstnivå och utbildning bakgrund av elevernas familjer, elev etnicitet och språk, samt akademisk prestation. Lärarkompetens, kan års erfarenhet, och klasstorlek också ingå, tillsammans med information om examensfrekvens och anläggningar som teknik som finns tillgänglig inom skolan.

Studier har visat att vissa aspekter av skolan demografi har en inflytelserik effekt på resultat och framgång läroanstalt som beskrivs. Ett exempel på detta är att skolor med en stor andel elever som tagits upp i fattigdom har ofta svårt målen mötesrum för akademiska framsteg. När ett stort antal elever inte talar det dominerande språket i området, kan låga nivåer av akademisk framgång resultera ofta. Skolor med en större andel av eleverna från medelklassen, högskoleutbildade familjer, eller från kulturer som betonar värdet av utbildning, ofta har högre nivåer av framgång.

Skol demografi information kan användas i en mängd olika sätt. Uppgifterna kan hjälpa föräldrarna att informera sina beslut om att skicka sina barn till en viss skola eller söka alternativ. Den kan också användas av presumtiva bostadsköpare att hjälpa dem att inköpsbeslut till exempel välja ett skoldistrikt eller bostadsområdet där alltför köpa ett hus. En av de viktigaste användningsområdena för skol demografi data analys av administratörer för att informera beslut om undervisning och program så att varje elev är försedd med en lämplig utbildning. Exempel på detta är att erbjuda tvåspråkig undervisning i skolor med många elever som talar ett annat modersmål än resten av samhället eller utökade måltid och handledning program i områden med en betydande andel av elever från familjer med låga inkomster.

  • Skol demografi uppgifter kan användas av administratörer för att informera beslut om undervisning och program.
  • Skol demografi kan innehålla information om elev etnicitet och klasstorlek.
  • Student till lärare är ofta en viktig del i gymnasiet demografi.
  • Skol demografi kan variera kraftigt utifrån land, stat och även grannskapet.