Vad är patognomona tecken?

May 19

Patognomona tecknen är viktiga indikatorer på sjukdom som en läkare kan använda för att göra en definitiv diagnos. De är så karakteristisk för särskilda medicinska tillstånd som när en läkare ser dem, är chansen mycket stor att en patient har en given förutsättning. Att inte ha dessa tecken doesnâ € t nödvändigtvis en patient inte har sjukdomen, eftersom de inte förekommer i samtliga fall. Sådana indikatorer kan också ibland verka med andra villkor, i vilket fall läkaren kan behöva använda en differentialdiagnos för att ta reda på vad som händer.

Dessa går utöver symtom, som är indikatorer på sjukdom. Något som en feber är ett symptom. Det innebär att patienten är sjuk, och att något orsakar feber reaktion. Feber kan ses i en mängd olika sjukdomar, dock, och brukar inte ange ett specifikt tillstånd. Å andra sidan, är ett distinkt flinansikts spasm en patognomonisk tecken för stelkramp, även känd som stelkramp. På samma sätt kan en bulls eye-formade utslag anses vara en patognomona tecken för borrelia.

Om en patient uppvisar patognomona tecken på sjukdom, kan läkaren vill ta en historia, och kunde samla en del annan information för att bekräfta diagnosen. I exemplet ovan, om en patient uppvisar kramp i ansiktsmusklerna, kan läkaren kontrollera om skador som kunde ha orsakat stelkramp. Bloodwork kan också vara till hjälp, och kan hjälpa läkaren utesluta stryknin, som också kan orsaka ansikts spasm, även om det oftast orsakar andra muskler i kroppen för att spänd också.

Identifiering av patognomona tecken kan vara särskilt viktigt med mycket smittsam sjukdom. Mässling, till exempel, kan lätt diagnostiseras med Koplikâ € s fläckar, distinkta lesioner i munnen. Om en läkare ser dem, kan patienten snabbt isoleras för att förhindra överföring. Dessutom kan läkaren varna föräldrar och vårdgivare så att de kan varna personer som kan ha kommit i kontakt med patienten. Detta tillåter människor att snabbt reagera på en mässlingsutbrott för att begränsa spridningen av sjukdomen.

Medicinska texter kan innehålla diskussioner, ibland med illustrationer, av patognomona tecken. Dessa tillåter praktikplatser medicinsk personal att lära sig om vad man ska leta efter när du gör en snabb och definitiv diagnos. Texter kan också tala om potentiella källor till förvirring och mixups, och sätt att undvika dem. Detta minskar risken för falska diagnos baserad på misread skyltar. Vissa patognomona tecken är ämnen av tvister, och läkarna kan argumentera om huruvida de verkligen är så karakteristisk för en specifik sjukdom som de kan användas för ett auktoritativt diagnos.

  • En bullseye formad utslag kan betraktas som ett patognomona tecken för borrelia.
  • Patognomona tecknen är viktiga indikatorer på sjukdom som en läkare kan använda för att göra en definitiv diagnos.