Triangle Terminologi för geometri

February 17

Trianglar är minst en tredjedel av geometri (tri = tre... Lite geometri humor). Men, allvarligt, kan de sidor och vinklar i trianglar har alla möjliga relationer till varandra, och följande lista visas de förkortningar som indikerar dessa relationer:

  • SSS: Side-sida-sida kongruens
  • SAS: Side-vinkel-sida kongruens
  • ASA: Angle-side-vinkel kongruens
  • AAS: Angle-vinkel-sida kongruens
  • HL (R): Hypotenuse-ben- (rät vinkel) kongruens
  • AA: Vinkel-vinkel likheten
  • SSS ~: Side-sida-sida likheten
  • SAS ~: Side-vinkel-sida likheten
  • CPCTC: Motsvarande delar av kongruenta trianglar är kongruenta
  • CSSTP: Motsvarande sidor av likformiga trianglar är proportionella