Definiera organisationsbeteende

November 26

Organisations beteende och arbetspsykologi har liknande idéer och mål. Båda innebär att titta på de sätt på vilka människor beter sig på jobbet och vad detta beteende betyder för organisationer.

Organ isa nella beteende ämnen sträcker sig från dem som tittar på medarbetar- och arbetsgivarbaserade frågor (såsom anställdas attityder och ledarstilar) och mer generella områden som alla organisationer är involverade i (såsom urval och utbildning).

Några grundläggande teman som Organizational Behavior covers inkluderar

  • Tillämpa kunskaper i arbetet utifrån vad du vet om hur människor agerar på jobbet
  • Uppskatta hur människor påverkar varandra på jobbet
  • Studera hur människor, individer och grupper agerar på jobbet
  • Att förstå hur människor påverkas av arbetet
  • Använda organisatoriska beteende principer för att förbättra en organisationâ € s effektivitet och produktivitet