Vilka är de olika typerna av Charitable Foundation Grants?

February 23

Det finns flera typer av välgörenhetsfond bidrag som fokuserar på några av de mest trängande behov i samhället. Vanligtvis avsätter en allmännyttig stiftelse bidrag för en specifik orsak som är i linje med sin egen uppsättning kriterier. Det finns välgörenhetsfond bidrag fokuserade på utbildning, slåss sjukdom och främja hälsa, miljö, misshandlade barn, låginkomstsamhällen, fattigdomsbekämpning, naturvårds och mycket mer.

Med vissa utbildningsbidrag som ges av välgörenhetsstiftelser, eleverna får möjligheter de aldrig skulle ha givits annat. Bidragsmedel kan betala för några grundläggande objekt, inklusive böcker, datorer, ingenjörsverktyg, sportutrustning och konstmateriel, som alla kan leda till en mer engagerande och omfattande pedagogisk erfarenhet. Dessa pengar låta eleverna vara med meningsfulla projekt som i slutändan kan förändra loppet av ett barns liv, särskilt i låginkomstområden.

Stipendier via välgörenhetsstiftelser kan också bidra till att återuppbygga låginkomstsamhällen i nöd, även sparar vissa husägare från avskärmning. Fonder kan kanaliseras till program som arbetsträning, barnomsorg och transporter för att lära kommuninvånare om att bli självförsörjande. Detta är särskilt fördelaktigt i områden där det finns liten tillgång till statliga program, såsom kontor välfärds. Stora välgörenhets Foundations bidrag kan också delas upp i mindre summor pengar och distribueras till enskilda familjer på en när det behövs.

Vissa välgörenhetsorganisationer är i linje med matdistribution företag för att leverera pengar och mat till lokala livsmedelsbanker. Vissa är särskilt utformade för att möta hunger behoven hos barn, i vilket fall penningmedlen kan öronmärkta för skolan frukost, skollunch, och sommarprogrammen. Familjer får också lära sig hur man förbereder ekonomiska och balanserade måltider. Fonder kan användas för att köpa lastbilar för lokala livsmedelsbanker i behövande områden att distribuera mat.

Allmännyttig stiftelse bidrag kan komma från oberoende ideella organisationer eller från ett stort vinstdrivande organisation som antingen har skapat sin egen ideell arm eller samarbetar med en annan stiftelse. Välgörenhet inom vissa företag är kända för direkta bidrag till grooming framtida företagare eller för att uppfylla bara behov överlevnads. Några av de mest inflytelserika välgörenhetsstiftelser bildades av topp företagsledare som är bland de rikaste människorna i världen. Vid pensioneringen, vissa av dessa yrkesgrupper har varit kända för att ägna sig på heltid till deras ideella organisationer.

  • Vissa välgörenhetsstiftelser fokuserar på sociala frågor som rör barnfattigdom och undernäring.
  • Vissa välgörenhets bidrag är inriktade på utbildning.
  • Vissa grundbidrag kan fokusera på att ge tillgång till datorer till människor i låginkomstområden.
  • Vissa allmännyttiga stiftelser gör bidrag för att gynna utsatta barn och ungdomar, bland annat genom mentorskap och sportprogram.
  • Allmännyttig stiftelse bidrag kan betala för sådant som ungdoms sportutrustning.