Vad är mullrande Sinus Trombos?

March 2

Mullrande sinus trombos (CST) är ett potentiellt livshotande medicinskt tillstånd som innebär en blodpropp i cavernous sinus, vilket är ett hålrum i huvudet längst ner i hjärnan. Detta tillstånd uppstår oftast som en sällsynt komplikation av infektioner på platser såsom öron, ansikte, och spinal dura och det kan potentiellt orsaka stroke, synförlust, och andra medicinska komplikationer. Tidig behandling kan förbättra prognosen avsevärt och det finns åtgärder tillgängliga för att förhindra utveckling av detta tillstånd och för att ta itu med det innan det blir dödlig.

Beläget mellan temporala och sphenoid ben, ger mullrande sinus en väg för ett större blodkärl, samt tredje, fjärde, och sjätte kranialnerver tillsammans med en del av den femte hjärnnerven. När en blodpropp bildas inuti, kan det sätta press på kärl och nerver i denna struktur, vilket orsakar komplikationer för patienten. Med en sådan tät koncentration av viktiga nerver och kärl, är mullrande sinus en mycket viktig del av skallen strukturen, och trycket inuti kan orsaka en rad neurologiska problem

Folk brukar utveckla cavernous sinus trombos som en följd av allvarliga obehandlade infektioner i och runt skallen. När antibiotika ges omgående till adressinfektioner, risken för att utveckla denna komplikation är mycket sällsynta. Trauma kan också vara en potentiell orsak. Symtom på mull sinus trombos inkluderar svullna och hängande ögonlock, svårigheter att röra ögonen, synförlust, smärta och feber. Tillståndet kan skapa en böld i hjärnan, förutom att orsaka stroke, blindhet, och hypofysen insufficiens. Hos vissa patienter kan det leda till döden.

Personer med sinus och öroninfektioner eller tandproblem bör söka vård omgående och slutföra pågående behandling enligt anvisningar för att minska risken för komplikationer som mull sinus trombos. Även denna komplikation är sällsynt, det kan presentera allvarliga medicinska problem för patienten. Tecken på dural och subdural infektioner bör också tas upp ordentligt för att minimera komplikationer och minska risken för permanenta skador på hjärnan och nervsystemet.

Om mull sinus trombos utvecklas, kan mediciner ges för att behandla smittämnen, och patienten kan förses med understödjande behandling. Patienterna kommer att utvärderas för tidiga tecken på stroke och andra medicinska frågor relaterade till denna sjukdom. Kirurgisk dränering är också ett behandlingsalternativ i vissa fall. Behandlingen kan innebära en neurolog tillsammans med öron, näsa och hals läkare för att ta itu med den bakomliggande orsaken.

  • Om infektionen är fångad i tid, kan cavernous sinus trombos ofta behandlas med antibiotika.
  • När en blodpropp bildas inuti cavernous sinus, kan det orsaka komplikationer för patienten.