Vilka är de olika alternativ för Front Yard Staket?

January 9

Det finns många alternativ för gårdsplanen staket som varierar i stil, estetisk kvalitet, material som används och den mängd av privatlivet och skydd som stängsel erbjuder. Några av de enklaste och mest grundläggande staket är gjorda av metall eller trä och är så lång, i genomsnitt, eftersom den abdominala regionen av de flesta vuxna. Kedja länk staket är några av de mest grundläggande och gemensamma front yard staket gjorda av metall. Den ikoniska vita staketet är en av de vanligaste typer av trä front yard staket. Dessa typer av stängsel, liksom de flesta, kan byggas med eller utan en grind.

Det finns ett antal andra sätt som metall och trä kan användas för att göra front yard staket. Järngrindar kan användas för att göra vackra staket och grindar. Olika träslag kan användas för att göra front yard staket. Medan den traditionella vita staketet har en mycket snygg, välskötta utseende, en del människor föredrar en mer grovt huggen estetiska. I detta fall kan väg- band järnvägs användas för att göra front yard staket.

Andra material som ibland används för att göra front yard staket inkluderar tegel och betong. Precis som med metall och trä, finns det olika sätt på vilka tegel och betong kan användas. När dessa typer av material används för att göra front yard staket, inkluderar de ofta grindar som är gjorda av antingen trä eller metall. Staket av betong och tegel är oftast dyrare än staket gjorda av metall och trä. De brukar också ta mer tid och ansträngning för att installera, vilket är faktorer som påverkar deras kostnader.

Ett annat material som kan användas för att göra front yard staket är sten. Dessa brukar kallas stenmurar i stället för stengärdsgårdar, men de tjänar samma syfte som staket. Precis som med betong och tegel staket, sten staket är oftast mycket dyrare än staket gjorda av trä eller metall. Med detta sagt, främre varvet väggar och staket gjorda av tegel, betong, och sten kan pågå mycket längre än staket gjorda av metall och trä. Vissa järn staket, särskilt de som är mycket väl konstruerade, kan pågå så länge som dessa typer av stängsel.

Höga staket kan erbjuda en hel del av privatlivet. Låga staket, dock kan användas om man inte vill avbryta en vy. Staket med spetsiga toppar eller ens toppar täcks i glasskärvor kan användas som en säkerhetsåtgärd.

  • Gårdsplanen staket kan utformas för att vara öppen eller erbjuda någon sekretess.
  • Ett hus med en staketet.