Vad är Nitazoxanid?

March 2

Nitazoxanid är en protozoer medicin som används för att behandla diarré orsakad av infektion med protozoer. Denna medicin botar diarré genom att döda av encelliga parasiten som orsakar tillståndet när den koloniserar en persons matsmältningssystem. En tre dagars behandlingskur är oftast tillräckligt för att döda parasiter och bota patienten.

De protozoer Giardia och Cryptosporidium kan effektivt dödas med nitazoxanid. Dessa mikroskopiska livsformer kan invadera en persons tarmkanalen och orsaka smärtsamma och obekväma symptom, bland annat diarré som varar i en vecka eller mer. Medicineringen bör användas enligt anvisningarna så att det helt dödar mikroorganismer. Annars kan de kolonisera. Nitazoxanid är en protozoer agent och verkar genom att störa livscykeln för den smitt protozo. Dessa varelser är större och härdigare än de bakteriella medel som kan orsaka tarmproblem och måste behandlas med medicin som specifikt riktar protozoer.

Detta läkemedel kan ges som oral suspension eller tabletter och är säker för användning på barn. I de flesta fall är det tagit två gånger om dagen i tre dagar. Denna behandling är i allmänhet tillräckligt för att döda mikroorganismen och återställa hälsan hos patienten.

Biverkningar från nitazoxanid är oftast milda. De vanligaste effekterna som förknippas med det är gastrointestinala besvär och förändringar i färgen på urinen. Ibland, allvarliga biverkningar som yrsel eller utslag uppstår. Dessa ska rapporteras till en läkare eftersom de kan tyda på att patienten är allergisk mot medicinen. Med denna medicin med mat kan minska graden av biverkningar och förhindra magbesvär.

Patienter som tar andra läkemedel bör kolla med en läkare innan du tar nitazoxanid. Det finns många olika mediciner som kan störa den, som gör det eller de andra mediciner mindre effektiv. Nitazoxanid kan också vara osäkert för patienter med immunsjukdomar eller med organsjukdom.

Även nitazoxanid inte ett antibiotikum, är det behandlas som en med avseende på administration. Det ska inte delas, och den fullständiga kuren bör vidtas, även om symtomen förbättras, för att se till att alla parasiter dödas. Om symptomen fortsätter när behandlingen är över, ska patienten till doktorn igen.

  • Nitazoxanid är en medicin som kan användas för att på ett effektivt sätt bli en person av parasiten Giardia.
  • Nitazoxanid är en protozoer medicin som används för att behandla diarré orsakad av infektion med protozoer.
  • Gastrointestinala besvär är en av de vanligaste biverkningarna av nitazoxanid.