Vad är fri programvara?

November 22

Fri programvara, även känd som programvaru libre, eller öppen källkod, är en typ av programvara som kan användas och ändras av programvaran ägaren, samt omfördelas. Ofta kan det omfördelas och säljas av den som har gjort ändringarna, men det behöver fortfarande vara öppen källkod. Fri programvara är inte synonymt med "freeware", som är ett program som är tillgänglig för gratis användning, men kan eller får inte ändras. Denna programvara är ibland också gratis, men ibland kräver en avgift för att köpa; den "fria" i namnet syftar på det faktum att det kan användas fritt och förändras.

Denna typ av programvara kan också hänvisas till programvara som öppen källkod. Alla dessa termer betyder samma sak, och helt enkelt hänvisa till det faktum att källkoden för programvaran är tillgänglig för varje person som har programvaran på sin dator. Källkoden av programvaran ska vara tillgänglig både originalversionen och eventuella modifierade versioner; om det inte är, då programmet inte längre kan betraktas som fria. Naturligtvis människor är fria att göra sina egna personliga ändringar i programmet och inte dela den med någon. Bara för att friheten att göra det existerar betyder inte att det behövs.

Fri programvara kan vara mjukvara av något slag, och kan användas av alla som vill installera programvaran på sin dator. Free Software Foundation utvecklades först 1985 av Richard Stallman, och tillhandahåller en lista med fyra specifika "friheter" som hjälper till att förenkla definitionen av fri programvara. Dessa är "Friheten att köra programmet i något syfte," "frihet att studera hur programmet fungerar och ändra den så att den gör vad du vill", "friheten att vidaredistribuera kopior så att du kan hjälpa din granne," och "frihet att förbättra programmet, och släppa dina förbättringar (och modifierade versioner i allmänhet) till allmänheten, så att hela samhället drar nytta."

Utöver källkoden för fri programvara är tillgänglig för allmänheten, måste programvaran också åtföljas av antingen en fri programvarulicens eller annat meddelande som ger ytterligare behörigheter. En manual brukar medföljer programvaran också, som också normalt uppdateras av användare som gör ändringar. Denna typ av programvara kan vara till nytta för såväl individer som större grupper eller företag, eftersom programvaran kontinuerligt kan förbättras och anpassas utifrån användarnas behov.

  • Fri programvara kan vara mjukvara av något slag, och kan användas av alla som vill installera programvaran på sin dator.