Vilka faktorer påverkar en medicinsk felbehandling Settlement?

March 3

Det finns många faktorer som kan påverka en medicinsk felbehandling uppgörelse. Bland dem är möjligheten för käranden att bevisa hans fall och omfattningen av skada på patienten. Eventuella kostnader som patienten, eller de som bedriver fallet för hans räkning, kan påverka avräkningsbeloppet samt. Till exempel kan medicinska räkningar och förlorade löner eller vinster påverka storleken på uppgörelsen en person beviljas. På samma sätt kan avsiktliga fel eller ett extremt fall av försummelse av svaranden också påverka en medicinsk felbehandling uppgörelse.

Förmågan hos en käranden att bevisa sin sak i domstol är en av de faktorer som kan påverka medicinsk felbehandling bosättningar. För att få en uppgörelse, har käranden i ett fall typiskt att bevisa några viktiga saker: Han måste visa att han var skadad på något sätt och bevisa att svaranden orsakat skadan eller skada. Han måste också visa att den skada han lidit var på grund av försummelse eller inkompetens svaranden. Om en kärande inte kan övertyga en domare eller jury av dessa tre saker, han är inte troligt att vinna hans fall och få en medicinsk felbehandling uppgörelse.

Om en kärande kan bevisa att han har lidit skada på grund av den medicinska felbehandling av en svarande, finns det flera saker som kan påverka uppgörelsen han beviljas. Exempelvis kan omfattningen av den skada spela en roll i mängden pengar en person tilldelas. En individ som har lidit måttliga skador kan få mindre än en person som har inaktiverats eller permanent vanställd på grund av medicinsk felbehandling.

Mängden av en medicinsk felbehandling uppgörelse kan också påverkas av kostnader en kärande, eller de stämma för hans räkning, har betalat. Till exempel kan en medicinsk felbehandling rättegång omfatta ersättning för läkararvoden och rättegångskostnader käranden har ådragit grund av felbehandling. På samma sätt kan ersättningsbelopp inkluderar pengar för att täcka förlorad lön eller vinst från ett företag. Övriga kostnader käranden fick betala ur fickan kan ingå i en medicinsk felbehandling uppgörelse också.

Ibland straffskadestånd, som är ersättningsbelopp som överstiger faktiska skador, påverkar en medicinsk felbehandling uppgörelse också. Till exempel, om en svarande skadades käranden på grund av extrem vårdslöshet, kan svaranden få betala straffskadestånd som straff för sina handlingar. På samma sätt kan skadeståndsersättning beviljas när en domare eller jury anser svaranden var uppsåtligt försumlig.

  • En erfaren medicinsk felbehandling advokat kan spela en nyckelroll i att vinna stämningar mot sjukhus och läkare.
  • Förmågan hos en käranden att bevisa sin sak i domstol är en av de faktorer som kan påverka medicinsk felbehandling bosättningar.
  • Många faktorer påverkar en medicinsk felbehandling uppgörelse.